10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Finn Martinsen tiltrer stillingen som daglig leder i stiftelsen fra 1. august 2024.

Finn Martinsen tiltrer stillingen som daglig leder i stiftelsen fra 1. august 2024.

Ny daglig leder i SpareBank 1-stiftelsen Gran

Finn Martinsen tiltrer stillingen som daglig leder i stiftelsen fra 1. august 2024. Stillingen ble utlyst i juni i fjor og styret mottok mange interessante søknader. Finn er 58 år gammel, gift og har to barn. Han er født og oppvokst i Brandbu og har de siste 20 årene bodd i Ringstad i Gran.

Finn har lang og bred ledererfaring, senest som konsernsjef/CEO i Toten Transport Gruppen. Han har også god kjennskap til Stiftelsen gjennom deltagelse ved etableringen i 2010 og var styremedlem frem til 2013, hvoretter han gikk inn som styreleder frem til 2019.

Vår nåværende daglig leder Jørn Prestkvern går fra samme dato over i ny rolle og vil arbeide med forskjellige prosjekter i stiftelsen. Jørn har gjort og gjør en veldig god jobb for stiftelsen og vi setter derfor pris på at han vil bistå oss videre.

Styret er veldig godt fornøyd med å få Finn med på laget og gleder oss til sammen å fortsette arbeidet med å utløse gode krefter og bety en positiv forskjell for vårt lokalsamfunn.