10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Positivitet og utvikling

SpareBank 1-stiftelsen Gran skal bidra til positivitet og utvikling i samfunnet.

Opprettelse av SpareBank 1-stiftelsen Gran sikrer at kapitalen som er opparbeidet i Gran sparebank gjennom 153 år forblir i lokalsamfunnet. SpareBank 1-stiftelsen Grans arbeid er å forvalte midlene, og sørge for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet.

ViHeier
ViHeier

Velkommen til Vi Heier! Her deler vi de gode historiene om de mange fantastiske fellesskapene i vår region. Bli kjent med hvordan støtten vi gir omsettes til meningsfylte aktiviteter og lokal verdiskaping. Gå til viheier.no .

ViHeier