10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Styrking av skoleaktivitet og samfunnsutvikling i Gran

SpareBank 1-stiftelsen Gran har gledelig besluttet å tildele hvert elevråd i Gran en gave på 200 kroner per elev. Dette initiativet er rettet mot å forsterke trivselen og aktiviteten blant elevene ved å investere i utstyr som vil skape glede, engasjement og positive læringsopplevelser. Med dette initiativet ønsker stiftelsen å gi barna i vårt lokalsamfunn en lysere, mer aktiv og inspirerende skolehverdag.

Styrking av skoleaktivitet og samfunnsutvikling i Gran

I SpareBank 1-stiftelsen Gran har vi alltid vært opptatt av å utløse gode krefter og gjøre en positiv forskjell for vårt lokalsamfunn. Derfor ønsket vi å gi en gave til elevene ved alle skolene i Gran, som vil bidra til økt tivsel. Ved å støtte elevrådene direkte, gir vi dem ansvaret og tilliten til å forvalte midlene på en måte som best gagner deres skolefellesskap. Disse midlene er øremerket for innkjøp av utstyr som vil berike hverdagen til elevene, fra leke- og sportsutstyr til kreative og kulturelle ressurser.

Vår gavevirksomhet er ikke bare et uttrykk for vår forpliktelse til å støtte utdanning og trivsel, men også en måte å fremme kreativitet, positivitet, og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet vårt. Ved å prioritere lag og foreninger som har en positiv innvirkning på alle som bor i kommunen, bidrar vi til å bygge et mer inkluderende og dynamisk samfunn.

Vi er stolte av å samarbeide med skolene og elevrådene for å skape en varig og positiv innvirkning på vårt lokalsamfunn. Med dette initiativet ser vi frem til å se hvordan skolene vil blomstre og hvordan våre barn vil nyte godt av et mer aktivt, engasjerende, og trivelig læringsmiljø.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!