10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Bidrar til at tusenvis av barn og unge på Hadeland får en mer innholdsrik fritid!

- Med midler fra Sparebankstiftelsen kan vi bidra til å utjevne sosiale forskjeller, forteller tjenesteleder i UngHadeland, Inger Reidun Fleischer.

Ung Hadeland

Det er ingen tvil om at økonomien har blitt trangere for veldig mange. Spesielt rammer ”dyrtiden” barnefamilier. Det er derfor viktigere enn noen gang at det finnes gratis fritidstilbud til barn og unge. Ung Hadeland bidrar til at tusenvis får en mer meningsfylt fritid.
- Vi har et mål om å bidra til økt aktivitet og mer aktivitet. Våre prosjekter har mye fokus på forebygging og helsefremmende arbeid, forteller Inger Reidun.
Hun og UngHadeland er veldig takknemlig for all støtten de får til prosjektene sine. Blant annet har de mottatt tre millioner fra Sparebankstiftelsen til å realisere Ungdommens hus i Gran.

- Her får ungdommene selv i stor grad bestemme hvordan det skal se ut og fungere. Alt fra farger på veggene til møbler og annen innredning er det et ungdomspanel som kommer med innspill til. Her tenker vi at vi skal lage Norges fineste ungdomshus!

Oppussing og klargjøring av ungdomshuset er i siste innspurt, og 12. april åpnes dørene for første gang.
- Vi gleder oss stort til åpningen! Da blir det også storstilt gatefest i Gran sentrum. Også her har ungdommene selv bidratt stort under planleggingen, sier Inger Reidun.

 

1400 ulike utlånsartikler

- De midlene vi får, fra blant annet Sparebankstiftelsen, betyr utrolig mye. Det gjør at vi kan tilby veldig mye mer enn innenfor de kommunale rammene.
Et glimrende eksempel på dette er BUA. Her kan de som ønsker komme å låne fritidsutstyr. Enten det er snakk om ski, skøyter, telt eller kajakk, er fellesnevneren at det er nytt utstyr av høy kvalitet. Det er gratis, og hvem som helst kan komme å låne utstyr for opptil en uke.

- Bare i BUA Gran har vi 1400 ulike utlånsartikler. Gran ligger på topp tre blant mellomstore kommuner i Norge på antall utlån, forteller Inger Reidun og legger til at folk fra alle lag i samfunnet benytter seg av BUA.

 

Ferieopplevelser for 2000 barn og unge på Hadeland

Det er likevel slik at flere oppgir økonomi som grunn når de oppsøker BUA eller søker på arrangementer som UngHadeland arrangerer i feriene.
UngHadeland sørger nemlig for at mange av de som ellers ville falt utenfor får gode ferieopplevelser.

- Under Aktiv sommer i fjor, hadde vi 20 ulike aktiviteter og cirka 2000 påmeldte. Målgruppen vår er barn og unge mellom 8-25 år, mens hovedvekten av aktivitetene er for de mellom 12-18, forteller tjenestelederen.

- Samarbeidspartnerne våre er viktige for oss i alt vi foretar oss. Enten det er økonomiske midler, frivillige som jobber dugnad eller lag og foreninger som bidrar på ulike måter. Vi er veldig ydmyke og takknemlige for alle som stiller opp!