10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Prosjektgaver

Brandbu IF

Kr. 75 000,-

Gratis idrettsuke for barn opp til 13 år – sommeren 2024.

FAU Fagerlund barnehage

Kr. 35 000,-

Oppsetting av sklie og ny lavvo ved Fagerlund barnehage.

Stiftelsen Energigården - EFIF

Kr. 75 000,-

Kultur for Klima Festivalen.

FAU Brandbu barneskole

Kr. 175 000,-

Nye lekeapparater og oppgradering av uteområdet ved skolen.

DNT Hadeland

Kr. 75 000,-

Prosjekt - Unge Naturtalenter.

Østre Bjoneelvens Fellesfløtningsforening

Kr. 250 000,-

Restaurering av Bjonvassdammen og ei bru over dammen.

Fokus Vestre Gran

Kr. 1 450 000,-

Utbedring ved Skutelandet badeplass.

Midtre Brandbu Ungdoms og Idrettslag

Kr. 125 000,-

Oppussing og energieffektivisering av Skihytta på Bleiken.

Bjoneroa Skytterlag

Kr. 25 000,-

Fornyelse av stevnestyring på skytebanene.

Gran kommune

Kr. 750 000,-

Prosjektet "Gran - Et sted for livet".

Grymyrgjengen Teatergruppe

Kr. 40 000,-

Oppsetting av teaterstykke Aldriland.

Hadeland Kampsport

Kr. 275 000,-

Nytt garderobeanlegg i treningslokalene.

K(ult)ur Mot Kreft

Kr. 25 000,-

Arrangementet K(ult)ur Mot Kreft 2024 i Størenslunden.

Schola Sancti Petri

Kr. 25 000,-

Konsert i Tingelstad kirke - Schubert og Mendelssohn for kor, solister og Innlandet orkester.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 85 000,-

Investering i varmepumper og bedre innemiljø i klubblokalene.

Ringstad Vel

Kr. 30 000,-

Etablere små frisbeegolf baner på eksisterende lekeplasser.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 175 000,-

Gavebilletter til innbyggere i Gran kommune for sesongen 2024.

Stiftelsen Steinhuset på Gran

Kr. 18 000,-

Nytt gjerde ved Steinhuset på Granavollen.

Lygna Skisenter AS

Kr. 95 000,-

Deltagerpremie ved tre Norgescup arrangement.

Moen Musikkforening

Kr. 92 000,-

Nye uniformer.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 30 000,-

Orienteringskart Åstjern.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 50 000,-

Organisering av natteravning i Gran og Brandbu.

Gran IL Turn

Kr. 75 000,-

Granspretten - Turnkonkurranse januar 2024.

Frelsesarmeen i Brandbu

Kr. 50 000,-

Matutdeling fra Matbua i Brandbu.

Fagerlund Ungdomslag

Kr. 310 000,-

Renovering av det verneverdige lokalet Folkvang på Jaren.

Stiftelsen Glasslåven Granavollen

Kr. 3 000 000,-

Gave til et treårig prosjekt - strategiutvikling.

FAU Jaren skole

Kr. 88 000,-

Etablering av ny sykkelparkering ved Jaren skole.

Skjerva Løypelag

Kr. 500 000,-

Innkjøp av ny løypemaskin.

Hadeland Sportsskyttere

Kr. 35 000,-

Etablering av eget strømanlegg ved skytebanen på Lygna.

HVGS - Idrettslinja UB

Kr. 50 000,-

Rusfritt ungdomsarrangement i Kultursalen.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Hadeland

Kr. 25 000,-

Bokprosjekt - Personell fra Hadeland i internasjonale operasjoner.

Lygna Skisenter AS

Kr. 200 000,-

Etablering av en 18 kurvers frisbeegolfbane på Lygna Skisenter.

Røykenvik Vel

Kr. 25 000,-

Forskjønnelse og beplantning av fellesområde i Røykenvik.

Historiske Hadeland

Kr. 25 000,-

Julemarked Granavollen 2023.

Størenslunden Park

Kr. 970 000,-

Utvidelse av scenebygg i Størenslunden.

T/B Ronds Venner

Kr. 400 000,-

Tilbakeføre T/B Rond til original stand – reparasjon av fartøy før transport til Randsfjorden.

FAU Gran ungdomsskole

Kr. 100 000,-

Oppgradering/utvikling av utemiljø ved Gran ungdomsskole.

Gran kommune, Biblioteket

Kr. 55 000,-

Etablering av skolehage på Hadeland videregående skole.

Gran Jeger Og Fiskerforening

Kr. 80 000,-

Opprusting av utstyr til fiskekultiveringsarbeid - Gran Almenning, Øståsen.

Gran Historielag

Kr. 125 000,-

Bok om Christopher Hammer - opplysningsmann på Hadeland.

Øståsen Skiløyper

Kr. 2 200 000,-

Ny løypemaskin og etablering av enkelt verksted i nye lokaler.

Bjoneroa idrettslag

Kr. 350 000,-

Nytt tak på skihytta Granerud.

Moen / Ål Sokn

Kr. 75 000,-

Ny løper til Ål kirke.

Come Alive

Kr. 30 000,-

"This is me" - kulturmønstring for ung mental helse.

FAU Solheim barnehage

Kr. 85 000,-

Innkjøp av grillhytte til bruk av barnehagen og andre i nærområdet.

Demenskor på Marka og Skjervum - Gran kommune

Kr. 165 000,-

Oppstart av demenskor på Marka og Skjervum helse- og omsorgssenter.

Gran, Lunner og Jevnaker kirkelige fellesråd

Kr. 25 000,-

Dokumentere Hadelands orgler og kirkeklokker med lyd og bilde.

Gran kirkelige fellesråd

Kr. 15 000,-

Konserter og orgelresitasjoner i Nikolaikirken på Granavollen

Stensrudhavna Vel

Kr. 75 000,-

Etablere lekeplass med nye lekeapparater i Stensrudhavna.

Hadeland Litteraturforum

Kr. 20 000,-

Innkjøp av storskjerm til formidling.

Landsbyen Brandbu

Kr. 50 000,-

Alternativt arrangement nyttårsaften 2023 - Lysshow i Brandbu.

Jaren Vel

Kr. 185 000,-

Oppgradering av "basseng", brygge og badehus på Jaren Badestrand.

Hadeland Cykleklubb

Kr. 175 000,-

Innkjøp av 15 nye spinningsykler.

Stiftelsen Jaren Grendehus - Marienlyst

Kr. 150 000,-

Tilpasning av lokaler i Hovedhuset på eiendommen.

Tingelstad Idrettsforening

Kr. 1 750 000,-

Etablere anlegg for produksjon av snø i Tingelstad.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Kr. 25 000,-

Prosjekt for barn og unge: "Kongevegen langs Randsfjorden".

Schola Sancti Petri

Kr. 15 000,-

Konserter i Nikolaikirken på Gran, Hønefoss kirke og Gjøvik kirke.

Mannskoret KK

Kr. 40 000,-

Kabaretforestilling med tittelen: «Viser og smil i Kammerskorstil.»

Hadeland janitsjar

Kr. 10 000,-

Konsert i Hadeland kultursal.

Frelsesarmeen i Brandbu

Kr. 15 000,-

Matbua ved Frelsesarmeen i Brandbu.

Operafest Røykenvik

Kr. 2 250 000,-

Gjennomføring av operafestivaler i Røykenvik i 2023,2024 og 2025.

Randsfjordmuseet AS

Kr. 100 000,-

Gjennomføring av prosjektet «Jakten på Hadeland» - Utstilling, foredrags- og debattarrangementer, formidling til skoler og spesialtilpassede omvisninger.

Grymyrgjengen teatergruppe

Kr. 60 000,-

Oppsetning av teaterstykket Honk.

Hadeland strykeorkester

Kr. 25 000,-

Innkjøp av instrument.

Aktivt Regionsenter AS

Kr. 30 000,-

Skøyteadvent - aktivitet for barn og unge ved skøytebanen i Gran.

Hjertebo Aktivitetssenter

Kr. 40 000,-

Utstyr til lavterskel treningstilbud.

Gran kirkelige fellesråd

Kr. 10 000,-

Deltagelse på workshops og seminar - Soul Children festival.

IFA Ungdomsbedrift - HVGS

Kr. 45 000,-

Rusfritt ungdomsarrangement i Kultursalen ved HVGS.

Gran Bibliotek, UngHadeland og Hadeland Sjakklubb

Kr. 25 000,-

Felles prosjekt for å stimulere interessen for sjakk - sjakksett til utlån.

Team Hadeland Langrenn

Kr. 25 000,-

Oppgradering av smørevogn.

Gran kommune / UngHadeland

Kr. 3 000 000,-

Etablering av Ungdommens Hus i Gran.

Størenslunden Park

Kr. 2 900 000,-

Nytt scenebygg i Størenslunden.

Moen Sportsklubb

Kr. 800 000,-

Oppgradering og renovering av klubbhus.

Moen sportsklubb

Kr. 50 000,-

Jubileumsbok i forbindelse med klubbens 50 års markering.

Hadeland Husflidslag

Kr. 60 000,-

Kunnskapsformidling om Hadelandsbunaden.

Landsbyen Brandbu

Kr. 100 000,-

Julebelysning av gater, veier og parker.

Historiske Hadeland

Kr. 50 000,-

Julemarked på Granavollen.

Grunnskolene i Gran kommune

Kr. 90 000,-

Naturveiledningsprosjekt for 6. trinn i grunnskolen.

FAU Bjørklund barnehage

Kr. 90 000,-

Ny grillhytte ved naturplassen til Bjørklund barnehage.

Brandbu Bygdekvinnelag

Kr. 40 000,-

Utgivelse av jubileumsbok i forbindelse med 100 års jubileum i 2024.

Hadelandshagen AS

Kr. 1 500 000,-

Et bærekraftig og lønnsomt Hadeland - treårig prosjekt.

Operafest Røykenvik AS

Kr. 140 000,-

Billetter til Operafest 2022 for ansatte i Gran kommune - takk for ekstraordinær innsats under covid-pandemi.

Frivilligheten i Gran

Kr. 300 000,-

Prosjektgave til frivilligheten i Gran i forbindelse med markering av "Frivillighetens år - 2022".

Lygna Skisenter AS

Kr. 50 000,-

Deltagerpremie ved NM langrenn del 2.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 120 000,-

Stolpejakten 2022 - Oppgradering med nye kart.

BUAGran - UngHadeland

Kr. 500 000,-

Sport og friluftsutstyr til BUA Gran.

Venneforeningen for MS Brandbu

Kr. 145 000,-

Bevaring av styrhus og utstyr til Randsfjordferja II.

LHL Hadeland

Kr. 70 000,-

Oppgradering av LHL-bygg i Gran.

Gran kirkelige fellesråd

Kr. 10 000,-

Konsertserie i Tingelstad kirke - Arena for unge utøvere.

Lygna Skisenter AS

Kr. 120 000,-

Transport av skoleelever til Lygna Skisenter i forbindelse med Jr./U23 VM i langrenn.

Operafest Røykenvik AS

Kr. 266 000,-

Billetter og transport for tilskuere til "Akademi input - konsert".

Rebels Music

Kr. 100 000,-

Etter pandemiperioden tildeles en prosjektgave til "Prosjekt Restart".

Hadeland Jazzforum

Kr. 320 000,-

Innkjøp av nytt flygel.

Lunner Historielag

Kr. 70 000,-

Bokprosjekt - Da Lunner gikk i kælken.

Sagvollen Hytteforening

Kr. 45 000,-

Flytebrygge ved Steinsjøen.

Skjerva løypelag

Kr. 40 000,-

Prosjektgave til nytt kjøkken i "Skjervestua" og ny kompaktor til drift av skiløyper.

Norges Skiforbund

Kr. 25 000,-

Prosjektgave til unge ukrainske skiskyttere for opphold i Norge etter VM på Lygna.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Hadeland

Kr. 60 000,-

Bokprosjekt - Personell fra Hadeland, engasjement og deltagelse i internasjonale operasjoner.

Gran kommune, Helse og omsorg

Kr. 70 000,-

Utstyr til Dagsenter Marka, Dagsenter Skjervum, Bjoneroa eldresenter og Markatun III.

Lygna Skisenter AS

Kr. 600 000,-

Innkjøp av ny snøscooter og ATV med ekstrautstyr for drift og vedlikehold av skisenteret.

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps

Kr. 600 000,-

Innkjøp av ny mannskapsbil.

Norsk Folkehjelp Hadeland

Kr. 500 000,-

Kjøp av eiendom til bruk som klubblokale.

Fagerlund ungdomslag

Kr. 275 000,-

Renovering av det verneverdige lokalet Folkvang på Jaren.

Markatun bofellesskap

Kr. 50 000,-

Tilrettelegging og oppgradering av utearealene ved Markatun bofellesskap.

Hadeland janitsjar

Kr. 10 000,-

Oppsetting av konsert i Hadeland Kultursal.

Hadeland Kulturskole - UKM Hadeland

Kr. 45 000,-

UKM Hadeland - To workshop helger og gjennomføring av arrangement.

Tingelstad Skytterlag og Brandbu Skytterlag

Kr. 40 000,-

Oppgradering av 100 m bane på Lygna.

Norges Skiforbund

Kr. 150 000,-

Prosjektgave i forbindelse med gjennomføring av Jr./U23 VM i langrenn på Lygna Skisenter.

Gran kommune

Kr. 1 750 000,-

Ulsnestangen friområde - Oppgradering og utvikling av badeplassen.

Elevene i grunnskolen i Gran

Kr. 1 000 000,-

En faglig, kulturell og sosial aktivitet for alle elevene i grunnskolen i Gran.

Hadeland Idrett UB

Kr. 90 000,-

Ungdomsarrangement i Kultursalen.

Stiftelsen Kistefos-Museet

Kr. 155 000,-

Besøk på Kistefos-museet med faglig opplegg for elever fra grunnskolen i Gran.

DNT Hadeland

Kr. 125 000,-

Landgang og brygge ved Gulsjøhytta.

Grendehuset Fjordvang SA

Kr. 125 000,-

Innvendig oppgradering av grendehuset Fjordvang.

Historiske Hadeland

Kr. 15 000,-

Julemarked på Granavollen.

Gran Seniordans

Kr. 7 000,-

Lydutstyr til bruk ved utendørs arrangement.

Hadeland Harehundklubb

Kr. 25 000,-

NM 2021 for Harehund.

UngHadeland

Kr. 90 000,-

Nye motor cross sykler til bruk ved gratis aktivitetstilbud til ungdom.

Tingelstad 4H

Kr. 50 000,-

Grillhytte i området ved Fredheim skole.

Hadeland Janitsjar

Kr. 10 000,-

Kontorutstyr til drift av korpset.

Hadeland kultursal

Kr. 40 000,-

Aktiviteter for barn og unge under Hermundstadfestivalen.

Mellomkorpsene i Gran, Brandbu og Lunner

Kr. 55 000,-

Felles kompetanseprosjekt som avsluttes med konsert.

Haugsbakken Foreldreforening

Kr. 60 000,-

Oppgradering av nærmiljøanlegg.

K(ult)ur Mot Kreft

Kr. 25 000,-

Arrangement til inntekt for kreftforeningen.

Tingelstad Skytterlag

Kr. 75 000,-

Våpen og ammunisjon til til utlån for unge utøvere.

Stiftelsen Jaren Grendehus - Marienlyst

Kr. 275 000,-

Oppgradering av eiendommen Marienlyst på Jaren.

Stiftelsen Energigården - Energy Farm International Foundation

Kr. 300 000,-

Hovedprosjekt - Den Mobile Energigården.

Størenslunden Park

Kr. 380 000,-

Forprosjekt - prosjektering av Scenebygg i Størenslunden.

Randsfjordmuseet AS

Kr. 490 000,-

Mulighetsstudie for Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum.

Stiftelsen Randsfjordfestivalen

Kr. 450 000,-

Subsidierte billetter til Randsfjord badepark for innbyggerne i Gran kommune for årene 2021 - 2022 - 2023.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 50 000,-

Utstyr til gjennomføring av trening og aktiviteter i hundeklubben.

Elevgruppe ved Gran Ungdomsskole

Kr. 125 000,-

Bygging av gapahuk i området ved Gran ungdomsskole.

Brandbu Idretsforening

Kr. 175 000,-

Utbedring av kunstgressbane får å unngå gummigranulat på avveie.

Gran Jeger og Fiskerforening

Kr. 60 000,-

Ny rabbitkaster på Sportingbanen.

Rudsætra Venner

Kr. 50 000,-

En film som omhandler den lokale / regionale krigshistorien fra 1940-45.

Stiftelsen Solobservatoriet

Kr. 3 000 000,-

Etablering av nytt lærings- og opplevelsessenter ved Solobservatoriet.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 70 000,-

Nytt orienteringskart - Lygna Nord.

Hadeland kirkeakademi

Kr. 50 000,-

Olavseminar 2022.

Skogselskapet i Oppland

Kr. 70 000,-

Opplæringsprosjektet - "Jobb for ungdom"

Hadeland Kampsport

Kr. 350 000,-

Utstyr til nye treningslokaler.

Grymyr byggefelts velforening

Kr. 80 000,-

Oppgradering av lekeplass og ny hinderløype.

Skoleelevene i Gran

Kr. 51 000,-

Aktivitetsdag

FAU Fagerlund Barnehage

Kr. 20 000,-

Biodo ved lavoplass.

Hadeland Sportsskyttere

Kr. 40 000,-

Oppgradering av innendørs skytebane.

Barneskolene i Gran kommune

Kr. 90 000,-

Naturveiledningsprosjekt

Stiftelsen Energigården - Energy Farm International Foundation

Kr. 50 000,-

Forprosjekt - Den Mobile Energigården.

Hadeland Glassverk kunst & kulturformidling AS

Kr. 65 000,-

Besøk på utstillingen "Monet & Friends - Life, Light & Colours" for elever ved Hadeland vgs.

Bjoneroa Idrettslag

Kr. 25 000,-

Garasje for snøscooter og løypeprepareringsutstyr.

Elevene i grunnskolen i Gran

Kr. 200 000,-

Personlig pc til elevene på 5. og 8. trinn.

Gran kommune

Kr. 750 000,-

Forsterket planprosess med ressurs fra Snøhetta arkitekter.

UngHadeland

Kr. 1 350 000,-

Treårig prosjekt mot barn og unge - "Ingenting om oss - uten oss".

Skjerva Løypelag

Kr. 65 000,-

Snøscooter og utstyr.

Granavollen Vel og Gran kommune

Kr. 1 250 000,-

Renovering av kirkestallene på Granavollen.

Hadeland Travselskap

Kr. 700 000,-

Oppføring av stallbygg.

Hadelandshagen AS

Kr. 450 000,-

Næringsutvikling - Infrastrukturtiltak.

Gran Idrettslag

Kr. 600 000,-

Rehabilitering av Sagvollstallen som dagsturhytte.

Markatun bofellesskap

Kr. 150 000,-

Tilrettelegging og oppgradering av utearealene ved Markatun bofellesskap.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 72 000,-

Nye uniformsjakker

Hadeland dialekt- og mållag

Kr. 65 000,-

Utgivelse av bok om Hadelandsdialekta

FAU Espira Romholt

Kr. 55 000,-

Grillhytte ved uteområdet til barnehagen.

Granlund Vel

Kr. 75 000,-

Løypemaskin til bruk i nærområdet.

Hadeland dialekt- og mållag

Kr. 25 000,-

Litteraturfestival - Terje Johanssen-dagene

Moen/Ål menighetsråd

Kr. 60 000,-

Sommerleir for barn.

FAU Brandbu Ungdomskole

Kr. 70 000,-

Airtrack til bruk av barneskole, ungdomsskole og idrettslag.

Lygna Skisenter

Kr. 70 000,-

Lygna Skisenter er tildelt er prosjektgave til deltakerpermie i forbindelse med Norges Cup arrangement i januar 2020

Brandbu Idretsforening

Kr. 150 000,-

Snøscooter til løypekjøring.

Øståsen Skiløyper og Hadeland Orienteringslag

Kr. 250 000,-

Snøscooter og ATV for drift og varetransport.

Hadelandshagen AS

Kr. 25 000,-

Teknisk utstyr til kurs og konferanser.

Landsbyen Brandbu

Kr. 275 000,-

Forprosjekt etter gjennomført flomsikring i Brandbu.

Gran Håndballklubb og Jaren IL Håndball

Kr. 70 000,-

Teknisk utstyr til streaming av håndballkamper.

Glasslåven Kunstsenter

Kr. 25 000,-

Streaming av julekonsert fra Glasslåven.

Norsk Veteranforbund for Internasjonale operasjoner - NVIO

Kr. 25 000,-

Bok om krigsinnsatsen til Thor Hofsbro.

Øståsen Skiløyper og Hadeland Orienteringslag

Kr. 125 000,-

Forprosjekt - Flerbrukssti i Lygna området.

Hadeland kulturskole

Kr. 60 000,-

Kompetanse- og motivasjonsprosjekt for lokale barneteatergrupper.

FAU Jaren Skole

Kr. 500 000,-

Oppgradering av utearealene ved Jaren skole.

Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Konsertserie - "Kormusikk fra tre hundreår".

Bjoneroa Idrettslag

Kr. 425 000,-

Garasje for snøscooter og løypeprepareringsutstyr.

Hadeland Janitsjar

Kr. 10 000,-

Nytt instrument.

Hadeland Museumslag

Kr. 35 000,-

Tak over platting til spill og leker.

Hadeland Harehundklubb

Kr. 25 000,-

Arrangere NM for Støvere i 2020.

Team Hadeland Langrenn

Kr. 200 000,-

Treårig helseoppfølgingsprosjekt for langrennsløpere.

Lygna Skisenter

Kr. 1 000 000,-

Aktivitetspark for barn og unge ved Lygna Skisenter.

Gran Jeger og Fiskerforening

Kr. 120 000,-

Oppgradering av leirduebane.

Gran Historielag

Kr. 20 000,-

Minnesarrangement over Christopher Hammer.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 30 000,-

Stolpejakten 2020.

Granlund Vel

Kr. 40 000,-

Gapahuk ved Åsenkrakken.

Hadeland Sportsskyttere

Kr. 110 000,-

Renovering av standplasshus.

LHL Hadeland

Kr. 120 000,-

Utvendig vedlikehold av LHL-bygget i Gran.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 114 000,-

Sommerkurs og oppstartseminar.

Rebels Music

Kr. 120 000,-

Sommerterrassen - Konsertprogram sommeren 2020

Aktivt Regionsenter AS

Kr. 20 000,-

Benker og bord til gratis utlån.

Forum Bjoneroa

Kr. 30 000,-

Badebrygge

Frivilligheten i Gran

Kr. 1 000 000,-

Ekstraordinær gave til Frivilligheten i forbindelse med covid-19 pandemien.

Eldre i Gran kommune

Kr. 1 250 000,-

Kommunikasjonsverktøyet KOMP - til bruk for eldre i Gran.

Hadeland kulturskole

Kr. 70 000,-

Motivasjonsprosjekt for elevene ved Hadeland kulturskole.

Hadeland Kvinnefotballklubb

Kr. 40 000,-

Skadeforebyggende arbeid.

Hadeland folkehøgskole SA

Kr. 300 000,-

Oppgradering av skolebygning.

Randsfjordmuseet AS

Kr. 100 000,-

SAMMEN2020 - Fotodokumentasjon i forbindelse med covid-19 pandemien

Skjerva løypelag

Kr. 13 000,-

Utbedring løypetrase.

Brandbu kino

Kr. 30 000,-

Drive-in kino i Gran

Rebels Music

Kr. 200 000,-

Utstyr til digital scene.

Stiftelsen Jaren Grendehus - Marienlyst

Kr. 225 000,-

Utvidelse av eksisterende scene

Granavollen Vel og Gran kommune

Kr. 150 000,-

Forprosjekt - Kirkestallen på Granavollen

Jaren Pensjonistforening

Kr. 175 000,-

Benker langs gangveiene på Jaren.

Hadelandshagen AS

Kr. 350 000,-

Næringsutvikling - infrastrukturtiltak

Brandbu Skytterlag

Kr. 130 000,-

Oppgradering skytebane

Randsfjordmuseet AS

Kr. 250 000,-

Utvikling av Geoportal Hadeland

K(ult)ur Mot Kreft

Kr. 25 000,-

Arrangement til inntekt for kreftsaken

Høy på landet AS

Kr. 75 000,-

Opplevelsesfestival

GIG-foreningen

Kr. 200 000,-

Festivalen "Gigg i Gokk".

Barneskolene i Gran kommune

Kr. 100 000,-

Naturveiledningsprosjekt

UngHadeland

Kr. 117 000,-

Sommerskole i samarbeid med Forskerfabrikken.

Hjertebo aktivitetssenter

Kr. 20 000,- til Robåt med utstyr

Lyden av Hadeland

Kr. 15 000,- til Country and westernshow - Lyden av Hadeland 2020

Gran og Lunner Idrettsråd

Kr. 27 500,- til Fellesarrangement Gran og Lunner Idrettsråd

Tingelstad 4H og Moen 4H

Kr. 30 000,- til Fylkesleir 4H - 2020

Hadeland Sportsskyttere

Kr. 25 000,-

Prosjektgave til investering i en lagercontainer ved skytebanen på Lygna.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 30 000,-

Kompetansehevende tiltak - Studietur til en profesjonell oppsetning.

Hadeland O-lag

Kr. 30 000,-

Stolpejakten 2019.

Venneforeningen for MS Brandbu

Kr. 450 000,-

Utbedring av kai og bryggeanlegg i Røykenvik for lastebåten MS Brandbu.

Hadeland dialekt- og mållag

Kr. 15 000,-

Litteraturfestival 2019.

Scenefenomener AS

Kr. 50 000,-

Prosjektgave til sommershowet Våryr 2019.

GIG-foreningen

Kr. 300 000,-

Prosjektgave til å etablere festivalen Gigg i gokk med utgangspunkt i musikk, naturopplevelser og mat på Åstjern i Brandbu.

LHL - Hadeland

Kr. 72 000,-

Oppgradering av LHL-huset i Gran.

Vestre Gran IL

Kr. 120 000,- til Renovering av skihytte

Oppgradering av skihytte ved lysløype.

UngHadeland

Kr. 2 000 000,- til AlleMed fondet og UngHadeland UB

Tre årig prosjektgave til UngHadeland for å bidra med finansiering av AlleMed fondet og etablere ungdomsbedriften UngHadeland UB.

Høy på landet AS

Kr. 100 000,- til Opplevelsesfestival

En opplevelsesfestival basert på mat- og gårdskultur.

Randsfjordmuseet AS

Kr. 350 000,- til Formidlingsprosjekt Telthuset

Randsfjordmuseet AS har mottatt en gave til et formidlingsprosjekt i Telthuset på Granavollen.

Hadeland RC Klubb

Kr. 10 000,- til Utstyr til klubben

Rekrutteringsprosjekt mot barn og unge - klubben vil være tilstede på messer og tilstelninger og tilby gratis kjøring. I tillegg inviteres det til «åpne dager» i klubbens lokaler hvor alle kan komme og kjøre gratis.

Hadeland Kvinnefotball

Kr. 50 000,- til Skadeforebyggende arbeid

I samarbeid med fysioterapeut skal Hadeland KFK gjennomføre opplæring i skadeforebyggende arbeid for spillere og trenere.

Gran Jeger og Fiskerforening

Kr. 37 000,- til Våpen og utstyr til Leirduebanen

Gran JFF vil anskaffe våpen og utstyr for opplæring / rekruttering på leirduebanen.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 110 000,- til Oppgradering av klubblokaler

Nytt gulvdekke med støtdempende og sklisikre egenskaper i klubbens treningslokaler.

Idrettsuka Brandbu 2019

Kr. 50 000,- til Idrettsuka 2019

Idrettsuka 2019 - Brandbu IF arrangerer aktivitetsuke for barn i alderen 6 - 13 år.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 15 000,- til Skolekonserter

Mellomkorpset i Gran jente- og guttekorps skal gjennomføre 4 skolekonserter for å rekruttere nye medlemmer til korpset.

Lyden av Hadeland

Kr. 20 000,- til Show i Hadeland Kultursal

Prosjektgave til gjennomføring av et country and western show i Hadeland Kultursal med lokale artister fra Gran, Lunner og Jevnaker.

Brandbu Idretsforening

Kr. 85 000,- til Utstyr til aktivitetsgrupper

Brandbu IF har mottatt en prosjektgave til utstyr til to aktivitetsgrupper. Den ene er en aktivitetsgruppe for ungdom og den andre er svømmekurs for aldersgruppen 5 - 10 år.

FAU Bjoneroa skole

Kr. 200 000,- til Ballbinge

FAU ved Bjoneroa skole har fått en prosjektgave til renovering av eksisterende ballbinge. Foreldrene bidrar med betydelig dugnadsinnsats.

GRAN BYGDEKVINNELAG

Kr. 130 000,-

Hadeland Husflidslag, Fotoklubben i Museumslaget og Østre Gran Bygdekvinnelag har mottatt en prosjektgave til fornyelse av inventaret i Kommunehuset på Granavollen.

HÆLJESWINGEN STORBAND

Kr. 18 000,-

Konsert på Granvang med orkesterleder, solist og komponist Eckhard Baur.

HADELAND SWINGKLUBB

Kr. 50 000,- til Dansekurs

Hadeland Swingklubb ønsker å styrke interessen for dans og har mottatt en prosjektgave for å gjennomføre gratis dansekurs for interesserte.

Helseinstitusjoner i Gran

Kr. 250 000,-

Styrke trivselen for beboere.

Brandbu skolekorps

Kr. 600 000,-

Nye uniformer til alle korpsmedlemmer.

Randsfjordmuseet

Kr. 400 000,-

Gjennomføring av pilotprosjekt ved Hadeland Folkemuseum: "Håkon Hacker Museet- Museum for folk som ikke går på museum".

Stiftelsen Gran frivilligsentral og Kulturkontoret i Gran

Kr. 750 000,-

Felles forprosjekt med målsetting om å optimalisere og styrke tjenestetilbudet til Grans innbyggere.

Lygna Skisenter

Kr. 160 000,-

Transport av elever til Lygna Skisenter ved gjennomføring av skidag for barneskolene i Gran.

Gran Håndballklubb

Kr. 27 000,-

Hjemmearrangement for en serierunde i Bringserien J16.

Hadeland strykeorkester

Kr. 210 000,-

Nye instrumenter til strykeorkesteret.

Operafest Røykenvik

Kr. 750 000,-

Oppsetting av operafestivalen - Operafest Røykenvik.

Hadeland dialekt- og mållag

Kr. 25 000,-

Helgeseminar på Granavollen med fokus på A.O. Vinje.

Hadeland videregående skole

Kr. 33 000,-

Studietur til Kistefos-museet på Jevnaker.

Hadeland Janitsjar

Kr. 10 000,-

Oppsetting av en kabaretforestilling i Hadeland Kultursal.

Gran jente- og guttekorps

Kr. 900 000,-

Nye uniformer til alle korpsmedlemmer.

Hadeland Teknolab

Kr. 35 000,-

Nytt datautstyr og materiell til foreningen.

Hadeland Teaterlag

Kr. 58 000,-

Oppsetting av friluftsteateret Bronsebukkene 2020.

Moen sportsklubb

Kr. 45 000,-

Skiutstyr til gratis utlån til barn og unge.

Hæljeswingen Storband

Kr. 20 000,-

Konsert med hospitering av yngre musikere.

Jaren IL

Kr. 125 000,-

Utstyr til snøscooter og løyperydding.

Schola Sancti Petri

Kr. 30 000,-

Konserter i Tingelstad kirke.

K(ult)ur mot kreft

Kr. 32 500,-

Arrangement til inntekt for kreftforeningen.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 100 000,-

Prosjektgave til en mulighetsstudie - forprosjekt av lokalet Lidskjalv.

Sortungen Skiløypeforening

Kr. 60 000,-

Utbedring av løypetraseer på vestsiden av Randsfjorden.

Hadeland Kvinnefotballklubb

Kr. 50 000,-

Utstyr til møterom og lagerrom.

Skjerva løypelag

Kr. 125 000,-

Ny snøscooter med utstyr til nyetablerte Skjerva løypelag for etablering av skiløyper på Skjerva.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 75 000,-

Renovering av øvingslokalet Toneveld.

Foreldrerådet Solheim Barnehage

Kr. 38 000,-

Lavvo med tilhørende utstyr.

Gran Idrettslag

Kr. 50 000,-

Utvidelse av klatrevegg ved Hadeland videregående skole.

Den Norske Turistforeningen Hadeland

Kr. 130 000,-

Utvikling av turområdet ved Sølvsberget i Vestre Gran.

FRI Innlandet

Kr. 10 000,-

Hadeland Pride 2019 på Hadeland Folkemuseum.

UngHadeland og Musikk-Kjeller'n

Kr. 110 000,-

Rusfritt ungdomsarrangement under Potetfestivalen i Gran.

Den Norske Turistforeningen Hadeland

Kr. 225 000,-

Oppgradering av ny DNT hytte ved Gulsjøen.

Rebels Music

Kr. 60 000,-

Videreutvikling av "Åpen Scene"-konseptet.

Ungfrivillig - ArenaGran

Kr. 60 000,-

Markering av 20-års jubileum for Arena Gran.

Gran/Tingelstad menighetsråd

Kr. 125 000,-

Bokutgivelse om 800 år gamle St. Petri, Tingelstad gamle kirke.

Bygdebokkomiteen for Hadelands historie 1950-2000

Kr. 1 650 000,-

Utarbeide bygdebok for Hadeland for perioden 1950 - 2000.

Frivilligheten i Gran

Kr. 130 000,-

Prosjektgave til aktiviteter under sykkelrittet "Tour of Norway".

Elevene i grunnskolen i Gran

Kr. 3 250 000,-

Treårig prosjekt - Personlig pc til alle elevene på 5. og 8. trinn.

Glasslåven Kunstsenter AS

Kr. 500 000,-

Videreutvikling av driften ved Glasslåven på Granavollen.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 700 000,-

Opprettelse av Frivillighetens Servicekontor i Gran.

Bronsebukkenes Venner

Kr. 30 000,-

Lagertelt ved Hadeland folkemuseum for oppbevaring av utstyr.

Tour des Fjords AS

Kr. 200 000,- til Sykkelrittet Tor of Norway

Prosjektgave til gjennomføring av Tour of Norway, som er et internasjonalt etapperitt på sykkel. Siste etappe har start på Gran og mål i Hønefoss.

Lygna Arrangement AS

Kr. 275 000,- til Transport av skoleelevene i Gran - NM 2019

Transport av skoleelevene i Gran til NM i langrenn 2019 på Lygna. Opplegg for elevene i forbindelse med arrangementet er utarbeidet av Lygna Skisenter.

NORSK FOLKEHJELP HADELAND

Kr. 580 000,- til Ny beredskapsbil.

Norsk Folkehjelp Hadeland er tildelt en prosjektgave til innkjøp av ny beredskapsbil med utstyr. Bilen er innredet etter organisasjonens behov.

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

Kr. 75 000,- til Prosjekter ved Lygnavannet

Brandbu og Tingelstad JFF ønsker å sette i gang flere prosjekter ved Lygnavannet. Blant annet etablere en ny brygge, anskaffe båt og anskaffe en stor-ruse for å forenkle kultiveringen av fiskevannet.

GRAN KOMMUNE

Kr. 28 000,- til Leker Helsestasjon i Gran

Helsestasjonen i Gran har flyttet inn i nye lokaler og i den forbindelse har man mottatt en prosjektgave til nye leker på venterommet.

HADELAND GLASSVERK KUNST & KULTURFORMIDLING AS

Kr. 150 000,- til Skolebesøk - Van Gogh Alive

Skoleelevene i Gran har fått en prosjektgave som dekker transport og inngangsbillett til Van Gogh Alive ved Hadeland Glassverk.

Gran IL

Kr. 150 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til riving, bortkjøring og deponering av installasjoner i den tidligere hoppbakken - Kollerbakken. Man er opptatt av at oppryddingen skal skje på en sikkerhets- og miljømessig god måte og rivings-materialet vil bli sortert og levert godkjent deponi

Skoleelevene i Gran

Kr. 50 000,-

Skoleelevene i Gran har mottatt en prosjektgave til besøk på Solobservatoriet. Det er utarbeidet et eget program for elevene.

Stiftelsen Steinhuset på Gran

Kr. 180 000,-

Stiftelsen Steinhuset har mottatt en prosjektgave til gjenskaping av det tapte Bildentekstilet for opphengig i Steinhuset. Bildentekstilet var et bildeteppe fra seint 1100-tallet fra garden Bilden i Tingelstad. Mest sannsynlig har tekstilet vært et alterteppe.

Sortungen Løypeforening

Kr. 115 000,-

Sortungen Løypeforening har motatt en prosjektgave til innkjøp av snøscooter med utstyr.

Norges KFUK-KFUM speidere

Kr. 600 000,-

KFUK-KFUM speiderne har mottatt en prosjketgave til nytt sanitærbygg på Nordtangen. Anlegget benyttes også av lokale lag, foreninger og barnehager.

Søndre Ål Sportsklubb

Kr. 200 000,-

Søndre Ål Sportsklubb har mottatt en prosjketgave til innkjøp av ny snøscooter med utstyr. I tillegg tli å benyttes til løypekjøring for idrettslaget vil den også bli benyttet til løypekjøring for Trintom skole.

Gran IL

Kr. 300 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til utbedring av anleggene i idrettsparken, for å sikre at gummigranulat fra kunstgressbanen ikke kommer på avveie.

NFF Indre Østland

Kr. 225 000,-

Idrettslagene i Gran kommune som tilbyr fotball for de yngste, har fått tilbud om en prosjektgave ved innkjøp av 3'er baner. Følgende klubber har mottatt en prosjektgave: Moen sportsklubb, Brandbu fotball, Hadeland Kvinnefotballklubb og Gran IL.

Lygna Arrangement AS

Kr. 300 000,-

Lygna Arrangement AS er tildelt en prosjektgave i forbindelse med NM langrenn senior 2019. Prosjektgaven skal benyttes til deltagerpremie og styrke arrangementet med aktiviteter / kulturinnslag for å bidra til å øke trivsel og opplevelse for tilskuerne.

Operafest Røykenvik AS

Kr. 750 000,-

Operafest Røykenvik AS har fått en prosjektgave til gjennomføring av Operafest 2019. En del av prosjektgaven skal benyttes til ungdomssatnig / talentutvikling.

Glasslåven Kunstsenter AS

Kr. 190 000,-

Glasslåven Kunstsenter AS har fått en prosjektgave til innkjøp av utstyr for videreutvikling av driften i Glasslåven.

Aktivt Regionsenter AS

Kr. 2 500 000,-

Aktivt Regionsenter har mottatt en prosjektgave for å etablere en skøytebane på Gran Torg. Dette skal være et lavterskeltilbud og en uorganisert møteplass med aktivitet og sosiale rom for både barn og voksne. Et samlingspunkt som man håper vil skape liv og vitalisere Regionsenteret for Hadeland.

Hadeland Travselskap

Kr. 500 000,-

Hadeland Travselskap har fått en prosjektgave til utbedring av Hadeland Landbane. Det har blitt større krav til kvalitet og sikkerhet på travbaner og man ønsker å utbedre banen med tilfredsstillende dosering i svingene.

Solobservatoriet

Kr. 250 000,-

Solobservatoriet har mottatt en prosjektgave til innkjøp av en meteoritt samling.

Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst

Kr. 500 000,-

Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst har mottatt en prosjektgave til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse samt investere i nye tiltak som sikrer inntekter til fortsatt drift. Det legges ned et betydelig antall dugnadstimer fra frivillige på eiendommen.

Størenslundens Venner

Kr. 3 000 000,-

Størenslundens Venner er en frivillig organisasjon som skal sørge for oppgradering / revitalisering av folkeparken Størenslunden. Parken har en flott beliggenhet sentralt i Brandbu, men bruken har variert en del gjennom årene.Størenslundens Venner er blitt tildelt en prosjektgave til nytt service bygg i parken. Dette er første fase i en tredelt plan for å oppgradere parken.

FAU Brandbu barneskole

Kr. 29 000,-

FAU ved Brandbu Barneskole har fått tildelt en prosjektgave til innkjøp av lavo for bruk ved skolen og SFO. FAU ønsker å bidra til et mer spennende uteareal ved den nye skolen.

Barneskolene i Gran

Kr. 139 000,-

Alle barneskolene i kommunen har mottatt et klassesett av Utetimen. Dette er et samarbeidsprosjket mellom Norges Skiforbund og SpareBank 1 Alliansen. Hensikten er å skape fysysk aktivitet kombinert med læring - man tar klasserommet utendørs

Gran IL

Kr. 40 000,-

Gran IL har mottatt en prosjektgave til innkjøp av rulleski for barn og unge. Ved etableringen av en rulleskiløype på Lygna Skisenter, vil også barn og unge ha glede av lek og læring med rulleski i trafikksikre omgivelser. Det vil være gratis utlån av rulleskiene slik at alle barn kan få anledning til å prøve dette, uavhengig av familieøkonomi.

Korpsbevegelsen på Hadeland

Kr. 137 500,-

I forbindelse med at Norges Musikkorps Forbund fyller 100 år og at regjeringen har bestemt at 2018 skal være Musikkorpsenes år, har Sparebankstiftelsen tildelt en jubileumsgave på kr. 25.000 til hver av korpsene i kommunen.

Hadeland Litteraturforum

Kr. 20 000,-

Hadeland Litteraturforum ønsker gjennom et flerårig prosjekt å utvikle en kultur for feiring av Sankthans på Hadeland folkemuseum. Prosjektet vil gå ut på å arrangere St. Hansfest, med konserter, opplevelser, allsang og opplesninger på Hadeland folkemuseum. Sparebankstiftelsen har tildelt en prosjektgave for at man kan teste ut felles transport fra Gran og Brandbu til museet.

Organisasjon for alternativ trening / Hadeland Kampsportsenter

Kr. 160 000,-

Organisasjon for alternatriv trening vokser i antall medlemmer, det er derfor inngått avtale om leie av nye lokaler på Augedalstorget i Brandbu. Organisasjonen har mottatt en prosjektgave for å bygge om og innrede de nye lokalene. Medlemmene i organisasjonen trener alle former for idrett blant annet svømming, løping, innebandy, fotball, turn egenvektstrening , men hoveddelen av treningen er kampsport.

DNT Hadeland

Kr. 783 000,-

DNT Hadeland ønsker å etablere et utsiktstårn på Hadelands høyeste topp, Lushaugen 812 moh. Planen omfatter et femten meter høyt tårn med fire plattformer og trappehus i midten. Med en plattform over vegetasjonen på Lushaugen vil man få en kjempeutsikt over store deler av Østlandet og med fjellrekkene Gaustadtoppen, Norefjell, Vikerfjell, Jotunheimen og Rondane i synsranden.

Hadeland Kulturskole

Kr. 100 000,-

Hadeland Kulturskole har initiert et prosjekt de kaller "Skapende skriving". Dette er et nytt område for kulturskolen. «Skapende skriving» skal skape en nysgjerrighet, interesse og innsikt i hva dette faget kan tilby av mangfoldige muligheter og læring. Skapende skriving innenfor litteratur er viktig i seg selv, men inngår også i andre kunstneriske uttrykksformer som sangtekster, drama og teater, tekst som del av visuell kunst, og filmmanus.

Scenefenomener AS / Våryr

Kr. 70 000,-

Scenefenomener AS produserer sommershowet Våryr på Hadeland. Initiativtagerne håper man skaper et urbant show som representerer et bredere kulturtilbud til alle og samtidig kan være utviklende for regionen og øke verdien av å bo her Man har tidligere spilt inne på den ordinære scenen i Hadeland Kultursal, men ønsker i år å flytte showet utendørs til terrassen ved Kultursalen. I den forbindelse har Scenefenomener blitt tildelt en prosjektgave til leie av teknisk utstyr.

Rebels Music / Musikk-kjeller'n

Kr. 282 000,-

Rebels Music har som mål og fremme kultur på et lavterskelnivå og for å gjøre kultur tilgjengelig for alle. Musikk-kjeller`n arvet ved oppstarten en gammel PA ( lydsystemet med høytalere og forsterkere) og har nå behov for å fornye utstyret. Prosjektgaven dekker innkjøp av en brukt PA i den størrelsorden Musikk-kjeller'n trenger for å videreføre sitt arbeid med å få kultur ut til alle.

Hadeland Museumslag

Kr. 125 000,-

Hadeland Museumslag ønsker å lage en kreativ lekepark der den rike lokale historien, fra bronsealder til i dag, introduseres gjennom fargesterke dekorasjoner på lekeapparatene. Museumslaget har innledet et samarbeid med det Catalonske kompaniet «Tombes Creatius», som utvikler unike ferdighetsleker i tre, og henter inspirasjonen fra gamle leker, farger og interaksjon kombinert med erfaringer fra barns bruk av lekene.

HG Kunst og Kultur formidling AS

Kr. 88 000,-

"Eventyr i Mummidalen» er en interaktiv utstilling hvor man er med på en magisk reise gjennom den rike Mummidalen. Dette er en del av et prosjekt hvor man ønsker å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for barn og unge. SpareBankstiftelsen Gran har tidligere gitt en prosjektgave til transport og ved denne gaveutdelingen har man også gitt en prosjektgave til inngangsbilletter til utstillingen for skoleelever i Gran.

Vestre Gran IL

Kr. 350 000,-

Vestre Gran IL har blitt tildelt en prosjektgave til bygging av nytt aktivitetshus for innbyggerne i Grymyr krets. Det vil være tilbud om bordtennis, styrketrening, spinning og selvsagt som en plass hvor folk kan kjøpe seg en vaffel under fotballkamper eller andre arrangement.

Hadeland videregående skole

Kr. 11 000,-

Hadeland vgs har i samarbeid med ungdomsskolene på Hadeland samarbeidet om et prosjekt som heter TABU. Elever på ungdomstrinnet har utarbeidet tekster om hvordan det er å være ung på Hadeland, dette blir dramatisert av elever ved Hadeland vgs. Prosjektgaven dekker transport for ungdomsskoleelevene til Hadeland Kultursal hvor forestillingen blir satt opp.

Hadeland Kulturskole

Kr. 100 000,-

Hadeland kulturskole ønsker å videreutvikle et større mangfold av tilbud, for bedre å kunne rekruttere barn og unge med ulik kulturell bakgrunn og interesser. Kulturskolen har mottatt en prosjektgave for oppstart av et nytt prosjekt - "workshop i Hørespill".

Hadeland Ungdomskor

Kr. 83 000,-

Hadeland Ungdomskor har mottatt en prosjektgave for å skape et kormiljø på Hadeland, for jenter og gutter i alderen 12-24 år. Koret skal være livssyns- og politisk nøytralt. Ungdommer fra omkringliggende distrikt kan også bli medlemmer i koret.

Ung Hadeland

Kr. 75 000,-

Ung Hadeland har mottatt en prosjektgave, for å gjennomføre en gratiskonsert for barn og unge under Potetfestivalen i Gran. Ung Hadeland legger til rette for fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge og driver ungdomsarenaer i Gran og Lunner kommune.

Øståsen Skiløyper

Kr. 2 200 000,-

Øståsen skiløyper har mottatt en prosjektgave til innkjøp av ny løypemaskin. Øståsen Skiløyper ble etablert av 8 idrettslag i 1986 og har siden laget fantastiske skiløyper på hele Øståsen i Gran kommune. De kjører et omfattende løypenett på tilsammen 200 km fra Koperud i sør og nesten til Einavatnet i nord. Dugnadsgjengen som kjører løypemaskinene, gjør en fantastisk jobb og løypemaskinene benyttes mellom 900 – 1.000 timer i året.

Hadeland O-lag

Kr. 272 000,-

Hadeland O-lag har tidligere mottatt en stor prosjektgave til bygging av nye Lushaughytta. I forbindelse med dette prosjektet har Hadeland O-lag mottatt ytterligere en prosjektgave. Prosjektgaven skal benyttes til oppføring av ny utedo, annet utstyr og nytt kartverk over området.

Midtre Brandbu UIL

Kr. 70 000,-

Midtre Brandbu UIL har mottatt en prosjektgave til innkjøp av ny scooter. Idrettslaget er opptattt av å holde grenda samlet og tilby mulighet for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Laget holder løyper åpne i nærområdet og til Åstjern.

FAU Fagerlund barnehage

Kr. 52 000,-

FAU ved Fagerlund barnehage har fått tildelt en prosjektgave til innkjøp av ny grillhytte ved barnehagen. FAU ønsker å bidra til et mer spennende uteareal som kan benyttes både sommer og vinter.

Brandbu Skolekorps

Kr. 125 000,-

Brandbu skolekorps har mottatt en prosjektgave til anskaffelse av nye instrumenter.

Moen Musikkforening

Kr. 200 000,-

Moen Musikkforening

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 100 000,-

Jaren Hornmusikk ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til innkjøp av 5 instrument. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Jaren Hornmusikkforening er Østlandets beste brass band, samt at korpset er et av de beste i landet vårt med flere gode plasseringer i NM.

Operafest Røykenvik

Kr. 1 000 000,-

Prosjekt Operafest Røykenvik fikk en prosjektgave i 2018 på kroner 1 000.000,- Kroner 200 000,- av beløpet forutsettes brukt til aktivitet for barn og ungdom. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på det tas sikte på å arrangere en årlig operafestival på internasjonalt nivå. Målet er å skape et arrangement der det beste av hva operakunsten har å by på møter det beste Hadeland har å by på. Arrangementet vil også bidra positivt til å sette Hadelands kvaliteter som besøksmål på kartet.

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening

Kr. 92 000,-

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 92.000,- til oppgradering av leirduebane. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har stor aktivitet og rundt 320 medlemmer.

Hadeland Tredreieklubb

Kr. 75 000,-

Hadeland Tredreieklubb fikk kr. 75.000,- som støtte til utstyr og utbedring av klubbens lokaler i Handelslags – lokalet på Granavollen.

Utstillingen Mummidalen 2018

Kr. 80 000,-

For at alle førskolebarn og skolelever i Gran kommune, skal få mulighet til å besøke utstillingen Mummidalen i 2018 på Hadeland Glassverk, ble det gitt en gave inntil kroner 80.000,-til dekning av transport, for de elevene som ønsker å benytte seg av utstillingen. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at utstillingen er en interaktiv utstilling som skal gjøre kunst og kultur tilgjengelig for våre barn og ungdom, samt bidra til at barn og unge får mulighet til å bli utforskende, lekne og nytenkende.

Lygna skytebane

Kr. 150 000,-

Tingelstad Skytterlag og Brandbu Skytterlag ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til prosjekt Lygna skytebane, oppgradering av 100m og opprusting av asfalt og bebyggelse.

Kodeklubben Hadeland

Kr. 50 000,-

Kodeklubben Hadeland ble innvilget en prosjektgave stor kroner 50.000,- Det ble ved styrets vurdering lagt vekt på at målet er at barn og unge skal lære å beherske det digitale samfunnet, få en mer bevisst skjermtid og bli kreative og skapende med teknologien som verktøy.

Bevare midlertidig torg på Gran

Kr. 105 000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 35.000,- årlig i tre år til prosjekt midlertidig torg på Gran. Dette vil sikre at det midlertidige torg kan bli stående frem til kommunens langsiktige plan med torget kan settes ut i live.

Hadeland Mållag-Vinje året 2018

Kr. 150 000,-

I 2018 er det 200 år siden dikteren, journalisten og målmannen Asmund O. Vinje ble født. Styret bevilget til Hadeland dialekt- og mållag kroner 150.000,- til arrangement i forbindelse med Vinje året 2018. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at det er lagt opp til en bred og solid markedsføring av Vinje året 2018 med et variert og godt program.

Venneforening Størenslunden

Kr. 175 000,-

Landsbyen Brandbu og venneforening for Størenslunden (under etablering) ble gitt en gave stor kroner 250.000,- til forprosjekt for å utvikle Størenslunden park i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at Størenslunden i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturarrangement, mens den i dag stort sett brukes til 17. mai arrangement og russedåp. Et forprosjekt vil kunne avklare mulighetsrom for fremtidig bruk.

Jaren Vel.

Kr. 40 000,-

Jaren Vel fikk en gave stor kroner 40.000,- til nytt offentlig toalett ved Jaren Badestrand.

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

Kr. 100 000,-

Det ble gitt en gave stor kroner 100.000,- til prosjekt, Gjøvikbanen minutt for minutt/sommeråpent. Det ble lagt vekt på at Gran og Hadeland har fått en unik mulighet til å vise frem det flotte området vårt og fortelle vår historie.

Hadeland Cyclelubb.

Kr. 350 000,-

Hadeland Cycleklubb ble gitt en gave stor kroner 350 000,- til Pumptrack sykkelbane. Kroner 50.000,- av beløpet skal anvendes til en eller flere aktivitetsdager for å synliggjøre og få flere brukere av banen Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at klubben har som et av sine hovedmål å kunne øke rekrutteringen til sykkelsporten på Hadeland. Banen vil være et lavterskeltilbud for barn og ungdom. Det kreves ikke noe spesielt utstyr for å sykle i en pumptrack.

Lygna skisenter, asfaltert rulleskiløype.

Kr. 1 500 000,-

Lygna skisenter fikk en gave stor 1,5 MNOK til prosjekt ny asfaltert rulleskiløype. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at unge aktive og mosjonister kan utøve treningsøkter i trygge omgivelser adskilt fra biltrafikk og offentlig vei. Løypen vil legge til rette for rekruttering til langrenn/skiskyting for unge utøvere, som skal gjøre sine første forsøk på rulleski. Aktive, trenere, ledere og foreldre skal være til stede for at det ikke skal skje alvorlige ulykker.

Granavollen Vel, prosjekt Etter skeid.

Kr. 75 000,-

Granavollen Vel/Prosjektgruppa for kjøp av hesteskulpturene fikk en gave stor inntil kroner 75.000,- til kjøp av Anna Widens kunstverk «Etter skeid». Gaven vil bidra til at kunstverket kan bli stående permanent utenfor Glasslåven.

Bronsebukken 2018

Kr. 75 000,-

Hadeland teaterlag fikk en gave stor kr. 75.000,- som engangsstøtte til fremføring av friluftsteateret Bronsebukkene i 2018. Tilsvarende gave ble også gitt fra vår nabostiftelse, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Gran torg. Et midlertidig byrom i Gran sentrum

Kr. 100 000,-

Gran Torg ved regionskontoret fikk kroner 100.000,- til prosjekt «Vi bygger Gran Torg» - Et midlertidig byrom i Gran sentrum.

Moen Musikkforening

Kr. 100 000,-

Moen Musikkforening fikk en gave stor kroner 100.000,- til utskifting av 11 instrumenter. Det ble lagt vekt på at Moen Musikkforening er et brassband med 35 medlemmer. I tillegg er de lokal korps for Moen skole.

NOF Hadeland- Fugletårn

Kr. 200 000,-

NOF Hadeland fikk en gave stor kroner 200.000,- til prosjekt fugletårn i Røykenvika. Det ble lagt vekt på at et fugletårn vil være med på å fremme interesse og gi bedre kunnskap om fuglefaunaen. Røykenvik er et av Hadelands viktigste naturreservat for fugler på trekk samt hekkeområde.

Seniornett Hadeland

Kr. 20 000,-

Seniornett Hadeland fikk en gave stor kroner 20.000,- til innkjøp av en ny prosjektor. Seniornett Hadeland utfører et viktig arbeid for at seniorer skal få mulighet til delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet.

Gran Jeger og Fiskeforening

Kr. 70 000,-

Gran Jeger og Fiskeforening fikk en prosjektgave stor kroner 70.000,- til innkjøp av kastemaskiner til trapbanen og sportingbanen på leirduebanen, samt installering av kastemaskinene i to nye bunkere. Det ble lagt vekt på at foreningen har som målsetning å skape gode tilbud for unge og gamle ved å vise gleden av friluftsaktiviteter som jakt og fiske.

Brandbu Seniordans.

Kr. 10 000,-

Brandbu Seniordans fikk en gave stor kroner 10.000,- til innkjøp av utstyr. Det ble lagt vekt på at Brandbu Seniordans er et positivt tilbud for eldre.

Pinsemenigheten Salem, Kjøp av stoler

Kr. 30 000,-

Pinsemenigheten Salem, Jaren fikk en gave stor kroner 30.000,- til innkjøp av stoler. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget også har aktiviteter for barn og ungdom.

Lygna arrangement -skole elever

Kr. 55 000,-

Styret bevilget kroner 55.000,- til prosjekt skolebarn til NM på ski. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det er utviklet et eget aktivitetsprogram for skoleelver, samt at Vitensenteret vil delta med eksperimenter og aktiviteter med utgangspunkt i snø og vinter. Tilsvarende gave ble samtidig gitt av SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

FAU Sanne skole

Kr. 50 000,-

FAU ved Sanne skole ble gitt en gave stor kroner 50.000,- til oppgradering av Klokkerhamna. Det ble lagt vekt på at Klokkerhamna brukes mye av skolen, 4H og ikke minst av barn og voksne i området, samt at området er tilgjengelig for alle.

Hadeland Folkemuseum

Kr. 1 500 000,-

Det er gitt en gave på 1,5 millioner kroner til å tilbakeføre den gamle historiske bygning, Telthuset fra 1700 tallet fra Hadeland Folkemuseum til sitt opprinnelige sted Granavollen, for å kunne bruke det som helårsåpent formidlingssted for områdets historiske severdigheter og dagens øvrige aktiviteter. Kroner 300.000,- av gaven forutsettes brukt til aktivitetsbringende tiltak for å skape liv i og rundt telthuset. Det er også lagt vekt på at dette vurderes som et viktig prosjekt for Granavollen og kommunens befolkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling på Granavollen. Det er også lagt vekt på at mange besøkende på Granavollen har etterlyst lett tilgjengelig informasjon om stedets historie.

Tallenstipend til Solveig Sæhtre

Kr. 50 000,-

Tallenstipend er tildelt Solveig Sæhtre for hennes imponerende resultat innenfor turn/gymnastikkhjul. Talentstipendet deles årlig ut til enkeltpersoner som utmerker seg innen idrett, kultur eller kompetanseutvikling.

FAU Gran Ungdomsskole

Kr. 50 000,-

FAU ved Gran Ungdomsskole fikk en jubileumsgave stor kroner 30.000,- i forbindelse med skolens markering av 50 års jubileum. Gran Ungdomsskole gis i tillegg en gave stor kroner 20.000,- til prosjekt jubileumsbok.

Kompass med mer til våre 10 skoler

Kr. 150 000,-

Vi har som gave kjøpt inn et klassesett til hver skole bestående av 28 kompass i egen koffert, 28 vanntette kartmapper og 28 stolpekart. I tillegg har vi kjøpt inn oppbevaringskasse til å ha alt i. Styret vurderte dette som et positivt tiltak for å bidra til at ungdommen skal få bedre mulighet til å lære mer om friluftsliv, samt at dette også er et tilbud for å fremme folkehelsen på Hadeland. Det ble videre pekt på at fysisk helse påvirker psykisk helse.

Lygna skisenter og Øståsen skiløyper

Kr. 15 000,-

Lygna skisenter og Øståsen skiløyper gis prosjektgave stor kroner 15.000,- til utgivelse/trykking av jubileumsbok.

Hadeland - O Lag

Kr. 100 000,-

Hadeland O-Lag fikk kroner 100.000,- til prosjekt sprek på Hadeland. Gaven skal benyttes til utarbeidelse av kart som skal dekke Moen og Jaren. Det ble lagt vekt på at prosjektet er et godt mosjonstilbud til alle innbyggere på Hadeland og at dette vil gi et nytt gratis lavterskeltilbud for bedret folkehelse på Hadeland.

Gran/Tingelstad menighetsråd

Kr. 400 000,-

Tinglestad kirke er med sine 500 sitteplasser den største kirken i Gran og også et viktig konsertlokale. Orgelet i kirken er fra 1953 og det er i dårlig forfatning. I forbindelse med at Tingelstad kirke feirer 150 års jubileum i 2016, ble det gitt en gave stor kroner 400.000,- til renovering av orgelet i kirken.

Gran Frivilligsentral

Kr. 158 000,-

Gran Frivilligsentral fikk en gave stor kroner 158.000,- til innkjøp av 3 elektriske rickshawer sykler. Det ble lagt vekt på at dette er et tilbud til de som ikke kan sykle på egenhånd. Syklene vil kunne bidra til å gjenskape sykkelgleder og minner for eldre og demente og spre sykkelglede til funksjonshemmede barn og voksne.

Landsbyen Brandbu

Kr. 110 000,-

Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen Landsbyen Brandbu 2020 ble gitt en gave stor kroner 110.000,- til å etablere en skulpturpark i Brandbu. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har 350 medlemmer og utfører diverse tiltak på dugnadsbasis, som skal fremme trivsel og aktivitet i Brandbu.

Gran vel

Kr. 65 000,-

Gran vel fikk en prosjektgave stor kroner 65.000,- til innkjøp av lekeapparat med fallsikring for montering på Gran torg. Det ble lagt avgjørende vekt på at dette er et tiltak som vil omfatte svært mange barn og være positivt tilbud for trivselen i Gran sentrum.

Ringstad vel

Kr. 250 000,-

Ringstad vel ble fikk en prosjektgave på kroner 250.000,- til opprusting av samlingssteder og lekeplass. Det ble lagt vekt på at det skal nedlegges en stor egeninnsats i prosjektet og at området dekker 150 husstander og ca. 150 barn i alder 0 til 15 år, samt at området er åpent og kan brukes hele døgnet. Tilbudet vil også være godt for uorganisert ungdom.

Hadeland Museumslag/Hadeland Fotoklubb

Kr. 40 000,-

Hadeland Museumslag/Hadeland Fotoklubb ble gitt en gave stor kroner 40.000,- som støtte til produksjon av 40 utvalgtes store bilder på lerret og ramme samt til diverse utstyr til planlagte utstillinger. Utstillingen skal være i kommunehuset på Granavollen, Hadeland Folkemuseum og på Lygna i forbindelse med Ski-NM i 2017. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at bildene vil vise vårt flotte kulturlandskap på Hadeland og bidra til å markedsføre vårt område på en god og positiv måte.

Hadeland RC Klubb

Kr. 20 000,-

Hadeland RC klubb ble gitt en gave stor kroner 20.000,- som støtte til innkjøp av to biler med radio og batteri. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at laget driver et kontinuerlig godt arbeid mot yngre medlemmer.

Elvelangs Vigga i Fakkellys

Kr. 60 000,-

Styret bevilget kroner 60.000,- til 6 telt/gapahuker. Utstyret skal anvendes i forbindelse med arrangement som Elvelangs Vigga i Fakkellys. Det forutsettes at utstyret i samsvar med søknad, skal lagres i Trivselshuset i Brandbu og kunne brukes også i andre sammenhenger.

Naturvernforbundet i Gran og Lunner

Kr. 10 000,-

Naturvernforbundet i Gran og Lunner fikk, i forbindelse med 50 års jubileum, en jubileumsgave stor kroner 10 000,- til bokprosjekt.

FAU ved Grymyr skole

Kr. 70 000,-

FAU ved Grymyr skole ble gitt en gave stor kroner 70 000,- til oppgradering av ball binge og anskaffelse av flere rastebord og fastmonterte benker. Det ble lagt vekt på at dette er et bredt og godt lavterskel tilbud for uorganisert lek og fysisk aktivitet i området som er åpent hele dagen.

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening

Kr. 45 000,-

Brandbu og Tingelstad Jeger og Fiskeforening ble gitt en gave stor kroner 45 000,- til en skyte simulator. Det ble lagt vekt på at dette kan bidra til å øke interessen for ungdom og jakt, samt at en simulator vil gi medlemmene en mulighet for verdifull trening året rundt.

Åpning av Glasslåven Kunstsenter

Kr. 1 000 000,-

I forbindelse med åpning av Glasslåven Kunstsenter er det bevilget en gave stor inntil 1.MNOK. Det skal legges opp til flere store arrangementer og aktiviteter i Glasslåven og på Granavollen i 2016. Flere av aktivitetene skal legges opp slik at de når vår hovedmålgruppe barn og ungdom. Det er utarbeidet en egen aktivitetsoversikt og planleggingen er kommet godt i gang. Den offisielle åpningen finner sted onsdag 27.

Fritid for alle

Kr. 600 000,-

Styret bevilget kroner 600.000,- til prosjekt Fritid for alle. Beløpet fordeles over 3 år med kroner 200.000,- pr år. Gaven gis i sin helhet til kontingenter, utstyr og arrangement. Det ble lagt vekt på at prosjektet skal være et bindeledd mellom kommunale virksomheter og frivillige lag, foreninger og idrettslag i arbeidet med barn og unge som faller utenfor det ordinære fritids-/aktivitetstilbudet

Rebels Music

Kr. 100 000,-

Rebels Music fikk en prosjektgave stor kroner 100.000,- til innkjøp av utstyr til prosjekt fyrtårn. Det ble lagt vekt på hovedmålet til Rebels Music, som er å fremme musikk i alle sjangre som et lavterskeltilbud til publikum på Hadeland. Prosjektet vil videre bidra til et styrket ungdomstilbud i området.

Tingelstad IL og FAU Fredheim skole

Kr. 20 000,-

Tingelstad IL og FAU ved Fredheim skole fikk en prosjektgave stor kr. 20.000,- til innkjøp av div utstyr, til bruk for barn og ungdom, i forbindelse med anlegg av skøytebane og skøyteis ved Fredheim skole.

Landsbyen Brandbu 2020

Kr. 76 000,-

Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen Landsbyen Brandbu 2020 gis en gave stor kroner 76.000,- til utsmykkingsprosjekt i Brandbu området for å heve trivsel og aktivitet i området. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at foreningen har 350 medlemmer og utfører diverse tiltak på dugnadsbasis, som skal fremme trivsel og aktivitet i Brandbu.

FAU ved Brandbu Ungdomskole - Tufte park

Kr. 150 000,-

FAU ved Brandbu Ungdomsskole ble gitt en gave stor kroner 150.000,- til dekning av kostnader ved montering av Tufte park ved Brandbu ungdomsskole. Det ble lagt vekt på at dette er et godt tilbud til elevene på skolen, samt at anlegget også vil være åpent for andre. Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelse.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 60 000,-

Innkjøp av instrument.

Lygna skisenter

Kr. 1 000 000,-

Fikk ny stor gave til prosjekt Lyd og lys.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 600 000,-

Trivselshuset i Brua har tidligere fått en gave stor 1, 5 MNOK. Styret la vekt på at det utføres årlig, av frivillige tilknyttet Frivilligsentralen, rundt 20 000 dugnadstimer. Trivselshuset har stor betydning for frivillige aktiviteter som utføres for lag og foreninger. De positive aktivitetene er mange og når unge som eldre. For å bidra til å styrke mulighetene for Frivilligsentralen til å fortsette det positive arbeidet, gis en ny gave stor kroner 600 000,- til Trivselshuset i Brua.

Brandbu skolekorps

Kr. 20 000,-

Brandbu Skolekorps ble gitt en gave stor kroner 20.000,- til prosjekt høstkonsert sammen med Knut Anders Sørum og hans trio.

Tingelstad skytterlag

Kr. 200 000,-

Tingelstad skytterlag ble innvilget en gave stor kroner 200 000,- til prosjekt, nye elektroniske skiver/oppgradering av 200 m. bane på Lygna. Formålet med gaven er å støtte Tingelstad Skytterlag som det ledende laget for skyteaktiviteter i Oppland, ved å bygge opp og utvikle tilbudet for skyting i regionen. Styret har lagt vekt på skytterlaget satser aktivt på rekrutering av unge nye skyttere, samt at laget har 409 medlemmer.

Lygna skisenter

Kr. 1 500 000,-

Løyper og stadion på Lygna.

Brandbu Idretsforening

Kr. 75 000,-

Brandbu Idretsforening ble, i forbindelse med sitt 100 års jubileum i år, gitt en jubileumsgave stor kroner 75.000,-

Hadeland Hundeklubb

Kr. 25 000,-

Hadeland Hundeklubb har satt opp et prosjekt « Ung med hund». Dette er et lavterskeltilbud til barn og unge som faller noe utenfor andre tilbud. Dette er et fellesprosjekt med SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Randsfjordspelet

Kr. 50 000,-

Randsfjordspelet er et utendørs spel som er satt opp en gang tidligere i Brandbu. Handling og tematikk er hentet fra Randsfjordkonflikten, som er Norges lengste og bitreste arbeidskonflikt på 1930-tallet. Dette er et fellesprosjekt med SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

4H Fylkesleir

Kr. 25 000,-

Styret bevilget kroner 25.000,- til 4H Fylkesleir på Hadeland i 2015. Det ble lagt vekt på at dett er et fellesprosjekt for alle 4 H klubbene på Hadeland og at det forventes opp mot 400 deltakere i alderen 10 til 18 år fra hele Oppland.

Norges KFUK-KFUM speidere

Kr. 50 000,-

Norges KFUK-KFUM speidere fikk en gave stor kroner 50.000,- til speidernes nasjonale speidersenter, kurs-, trenings og leirsted på Nordtangen. Gaven ble gitt til arbeidet med vann og avløp, samt tilkobling til offentlig nett. Det er lagt vekt på det positive arbeidet speiderbevegelsen står for i forhold til barn og ungdom.

Gran og Lunner Naturvernforening

Kr. 100 000,-

Styret bevilget en gave stor kroner 100.000,- til Viggatråkket til rydding av elva helt frem til Haslerud. Gaven gis i tillegg til Naturvernforbundets tidligere gave på kroner 750.000,-

Hjertestarter til Gran Idrettshall

Kr. 30 000,-

Gran Idrettshall/Gran HK har fått en hjertestarter som skal plasseres i Gran Idrettshall.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 50 000,-

"Sprek på Hadeland". Initiativtager bak prosjektet Sprek på Hadeland er Hadeland Orienteringslag. Målet med prosjektet er å motivere fler på Hadeland til å komme seg i aktivitet. Konseptet er såkalt stolpejakt. Stolpejakt er bevist lagt litt på siden av normal orientering, blant annet gjennom begrepene som blir brukt og at det foregår i nærområdene hvor deltagerne ofte vil være godt kjent. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal støtter prosjektet med samme beløp

Grymyrgjengen kor og teatergruppe.

Kr. 20 000,-

Grymyrgjengen kor og teatergruppe fikk en prosjektgave stor kroner 20.000,- til oppsetting av Tornerose av Herman Bernhoft. Prosjektgaven er gitt til å dekke utgifter til profesjonell hjelp til lyd, lys og musikk. Det er lagt vekt på at kor og teatergruppen er et tilbud for barn fra 6 år og til og med videregående skole. Gruppen har i dag 20 medlemmer.

Gran Ungdomsskole.

Kr. 100 000,-

Gave til Tuftepark.

Milliongave til Stiftelsen Steinhuset.

Kr. 1 500 000,-

SpareBankstiftelsen Gran har tidligere til Stiftelsen Glasslåven bevilget kroner 2. MNOK til ombygging og sikring av glasslåven, prosjektets byggetrinn 1 og 2. Denne del av prosjektet er fullfinansiert og til nærmet ferdig. Det synes nedlagt et betydelig og godt arbeid. SpareBankstiftelsen Gran ønsker å bidra til å sikre låven som sentral bygning i Granavollens unike kulturmiljø og muliggjøre ny bruk til allmennhetens interesse samt å sikre utviklingsarbeidet i området. Styret har gitt en ny gave stor kroner 1,5 MNOK til prosjektets fase 3, innvendig ferdigstillelse av Glasslåven. Styret har i sin avgjørelse lagt vekt på at dette er et viktig prosjekt for hele kommunens befolkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling på Granavollen.

Jaren Idrettslag.

Kr. 500 000,-

Jaren IL ble innvilget en gave stor kroner 500.000,- til prosjekt oppgradering av grusbane ved Jaren skole. Det ble lagt vekt på at laget har 200 medlemmer og har god aktivitet innenfor handball og langrenn. Det er også positivt at området på dagtid vil kunne benyttes av Jaren skole og SFO, og på fritiden vil anlegget stå til fri bruk for alle barn og unge.

FAU Grymyr skole

Kr. 15 000,-

Jubileumstur til Eidsvoll.

Bjoneroa Musikkorps

Kr. 40 000,-

Innkjøp av instrumenter.

Tingelstad skytterlag

Kr. 167 000,-

Miniatyrskytebane på Fredheim skole.

Tingelstsad skytterlag

Kr. 300 000,-

Utvidelse av baneanlegg på Lygna.

Vigga tråkket.

Kr. 750 000,-

Naturvernforbundet i Gran og Lunner har fått gave til rensking av Vigga.

Lygna skisenter

Kr. 2 000 000,-

Stor gave til nytt felleshus.

Moen Kirke

Kr. 400 000,-

Restaurering av orgel.

Gran Idrettshall

Kr. 30 000,-

Hjertestarter til Gran Idrettshall.

Brandbuparken

Kr. 100 000,-

Skate og sykkelpark i Brandbu.

Gran I.L/Gran Idrettspark

Kr. 450 000,-

Støtte til etablering av Idrettspark.

Brandbu Idretsforening

Kr. 1 000 000,-

1 million kroner til ny kunstgressbane.

Brandbu Idretsforening

Kr. 65 000,-

Gave til tidtageranlegg.

Trivselshuset i Brandbu

Kr. 50 000,-

Gran Frivilligsentrals nye hus i Brandbu.

Norsk Tegneserieforum

Kr. 52 000,-

Støtte til tegneseriekurs for barn i 5 - 7. klasse.

Hadeland Hundeklubb

Kr. 17 500,-

Utstyr til Agiltibane.

Bjoneroa Skytterlag

Kr. 75 000,-

Oppgradering av skyttergrav med to nye elektroniske skiver.

Gran I.L

Kr. 250 000,-

Gave til ferdigstillelse av Gran idrettspark.

Gran Jente- og Guttekorps

Kr. 25 000,-

Familieshow Hokus Pokus.

Moen Musikkforening

Kr. 60 000,-

Kjøp av tubaer.

Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Kirkekonsert.

Hadeland Kulturskole

Kr. 900 000,-

Felles gave fra de to lokale SpareBankstiftelsene til Kulturskolen.

Moen kirke 100 år. Jubileumsgave

Kr. 10 000,-

Moen kirke har 100 års jubileum i 2014.

Hadeland Orienteringslag

Kr. 60 000,-

Hadeland orienteringslag har stor aktivitet på Hadeland.

Garasje til konsertflygel i Kultursalen

Kr. 150 000,-

SpareBankstiftelsen har tidligere sammen med banken gitt 1,1 MNOK til innkjøp konsertflygel og piano til Kultursalen.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Kr. 1 500 000,-

Trivselhuset i Brua.

Fagerlund Ungdomslag

Kr. 200 000,-

Oppussing av Folkvang. Grave og kople rør til kloakknett.

Jaren I.L

Kr. 75 000,-

Innkjøp av snøscooter.

Jaren Hornmusikkforening

Kr. 70 000,-

Påbygg Toneveld.

Randsfjorden Grunneierforening

Kr. 150 000,-

Brygge for allmenheten i Røykenvika.

Ballbinge

Kr. 50 000,-

Markafeltet Vel.

Stiftelsen Steinhuset

Kr. 30 000,-

Oversettelse/utgivelse av bok.

Søndre Ål Sportsklubb ski/skiskyttergruppa

Kr. 50 000,-

Opprusting av standplass/selvanvisere.

Cabaret

Kr. 25 000,-

Teater.

Fjordvang.

Kr. 155 000,-

Ekstraordinær oppgradering.

Jaren Misjonshus

Kr. 50 000,-

Nye bord og stoler.

Friluftsteateret Bronsebukkene

Kr. 40 000,-

Ny musikk.

Frivilligsentralen i Gran

Kr. 1 000 000,-

Nytt trivsel hus i Brandbu.

Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Konsert i Tingelstad kirke og Gjøvik kirke.

Tingelstad IF

Kr. 400 000,-

Gave til innkjøp av løypemaskin.

Brandbu skolekorps

Kr. 40 000,-

Vårkonsert.

Gran Bygdeungdomslag

Kr. 14 500,-

Sommerstevne.

Tingelstad skytterlag

Kr. 175 000,-

Oppgradering av lokaler.

Brandbu Sanitetsforening 100 år.

Kr. 15 000,-

Støtte til jubileumsbok.

Brandbu Sanitetsforening

Kr. 20 000,-

Brandbu Sanitetsforening 100 års jubileum - jubileumsgave.

Brandbu Speidergruppe

Kr. 44 710,-

Gave til utstyr og støtte til mangfold og variert tilbud til ungdom.

Forskerfabrikken

Kr. 150 000,-

Forskerfabrikken/Sommerskole gir barn og ungdom mulighet til å fordype seg i naturvitenskap og tekonologi i eget nærmiljø.

Hadeland Folkemuseum

Kr. 600 000,-

Prosjektstøtte til ny magasinhall.

Stiftelsen Glasslåven Granavollen

Kr. 1 000 000,-

Enda en million til Stiftelsen Glasslåven. Stiftelsen Glasslåven har med denne gaven fått tilsammen 2 millioner kroner.

Velforeningen Glitres venner

Kr. 110 000,-

Velforeningen Gltres venner får pengegave til å oppgradering av forsamlingshuset Glitre.

Grane 4 H

Kr. 11 000,-

Utvikle nye styremedlemmer.

Hadeland Kultursal.

Kr. 1 100 000,-

Milliongave til Flygel og konsertpiano.

Ringerike og omegn sikringsradiolag

Kr. 22 000,-

Radioutstyr Bislingen- gjennomsnakkestasjon.

Team Hadeland Langrenn

Kr. 160 000,-

Innkjøp av ny smørevogn.

Grymyrgjengen kor og teatergruppe

Kr. 15 000,-

Gvithuldra i Sølvsberget.

Tingelstad gamle kirke/St.Petri

Kr. 50 000,-

Alterfrontale.

Hadeland Janitsjar

Kr. 30 000,-

Norsk Musikal 2013.

Skatepark/Allround park ved Gran Ungdomsskole

Kr. 300 000,-

FAU ved Gran Ungdomsskole fikk støtte til å bygge skatepark.

Vestre Gran I.L

Kr. 170 000,-

Gave til spinningsykler og styrkerom.

Fokus Vestre Gran

Kr. 30 000,-

Grendeutviklingsprosjekt.

Gave til Schola Sancti Petri

Kr. 20 000,-

Schola Sancti Petri kr. 20000 til kirkekonsert i Mariakirken.

Kunstgave FAU Grymyr skole.

Kr. 86 000,-

Inge Lauwers og Inger Karthum smykker ut Grymyr skole.

Gave Glasslåven, Granavollen.

Kr. 1 000 000,-

Milliongave gjør at prosjektet blir en realitet.

Aktivitetshuset Lidskjalv

Kr. 300 000,-

Frivillighetssentralen fikk kr 300 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Gran.

Forum Bjorneroa

Kr. 500 000,-

Fikk tildelt en halv million kroner til opprustning av scene gymsal i kulturbygget.

Vestre Gran IL

Kr. 500 000,-

Klubben fikk en halv million kroner til ny løypemaskin.

Gran IL

Kr. 2 000 000,-

Klubben fikk 2 millioner kroner til nytt Idrettshus.

Breddegaver

Lagets / foreningens navn
Tildelt beløp
FAU GRYMYR OPPVEKSTSENTER
kr. 4 000,-
FORELDRERÅDET PÅ FREDHEIM
kr. 4 000,-
FOKUS VESTRE GRAN
kr. 5 000,-
VESTRE GRAN IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
BRANDBU PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
HADELAND AMERICAN CAR CLUB
kr. 4 000,-
SKJERVA LØYPELAG
kr. 10 000,-
HÆLJESWINGEN STORBAND
kr. 10 000,-
GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS
kr. 20 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 4 000,-
FAU JAREN SKOLE
kr. 4 000,-
GRAN KFUK-KFUM SPEIDERE
kr. 10 000,-
GRAN HÅNDBALLKLUBB
kr. 40 000,-
HADELAND MUSEUMSLAG
kr. 10 000,-
VESTRE TINGELSTAD SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
FORUM BJONEROA
kr. 5 000,-
DAMEKORET HIKK
kr. 8 000,-
HENNUNG VEL
kr. 5 000,-
MANNSKORET KK
kr. 10 000,-
BJONEROA SOKN
kr. 8 000,-
BRANDBU BARNE- OG UNGDOMSKANTORI
kr. 8 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
HÅND I HÅND UGANDA
kr. 3 000,-
NES KIRKERING
kr. 4 000,-
BRANDBU UNGDOMSSKOLE FAU
kr. 4 000,-
GRAN JENTE- OG GUTTEKORPS
kr. 45 000,-
GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 8 000,-
GRAN SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
TINGELSTAD SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
SØNDRE ÅL SPORTSKLUBB
kr. 25 000,-
HADELAND STRYKEORKESTER
kr. 35 000,-
HADELINEDANCERS
kr. 3 000,-
BJONEROA SKYTTERLAG
kr. 8 000,-
FAU BRANDBU BARNESKOLE
kr. 4 000,-
HADELAND LITTERATURFORUM
kr. 5 000,-
DNT HADELAND
kr. 30 000,-
NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND VESTOPPLAND LOKALLAG
kr. 4 000,-
TINGELSTADHØGDA SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
HADELAND ORIENTERINGSLAG
kr. 30 000,-
CIVITAN CLUB HADELAND
kr. 4 000,-
JAREN SANGLAG
kr. 8 000,-
LANDSBYEN BRANDBU
kr. 5 000,-
HADELAND HUNDEKLUBB
kr. 10 000,-
NORGES KFUK KFUM SPEIDERE
kr. 5 000,-
BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING
kr. 10 000,-
HADELAND TRAVSELSKAP
kr. 10 000,-
TINGELSTAD IDRETTSFORENING
kr. 40 000,-
JAREN VEL
kr. 5 000,-
GRANAVOLLEN VEL
kr. 5 000,-
NOS ALTER
kr. 10 000,-
FAGERLUND TEATERLAG
kr. 10 000,-
JAREN HORNMUSIKKFORENING
kr. 35 000,-
TEAM HADELAND
kr. 30 000,-
HADELAND TEATERLAG
kr. 10 000,-
FELLESSTYRET FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAPS FORENINGER I GRAN
kr. 4 000,-
BRANDBU BRIDGEKLUBB
kr. 4 000,-
GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 4 000,-
HADELAND JANITSJAR
kr. 10 000,-
HADELAND LOKALLAG AV NFF
kr. 4 000,-
DIABETESFORBUNDET HADELAND
kr. 4 000,-
STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL
kr. 4 000,-
VESTRE GRAN LAG AV NORGES KVINNE- OG FAMILIE FORBUND
kr. 4 000,-
TINGELSTAD 4H
kr. 10 000,-
BRANDBU RØDE KORS HJELPEKORPS
kr. 20 000,-
VESTRE BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 8 000,-
FELLESFORENINGEN FOR NMS I HADELAND OG LAND
kr. 4 000,-
GRAN HISTORIELAG
kr. 8 000,-
LHL HADELAND
kr. 4 000,-
HADELAND JAZZFORUM
kr. 5 000,-
FONTENEHUSET HADELAND AS
kr. 20 000,-
FAGERLUND UNGDOMSLAG
kr. 15 000,-
HADELAND SPORTSFISKERE
kr. 5 000,-
HADELAND HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
TINGELSTADRINGEN
kr. 5 000,-
LYGNA SKISENTER AS
kr. 50 000,-
GRAN IDRETTSLAG
kr. 60 000,-
HADELAND ROTARY KLUBB
kr. 4 000,-
HADELAND TREKKSPILLKLUBB
kr. 10 000,-
JAREN IL
kr. 40 000,-
REBELS MUSIC
kr. 15 000,-
HADELAND QUILTELAG
kr. 4 000,-
NMK HADELAND
kr. 10 000,-
FAU MOEN SKOLE
kr. 4 000,-
HADELAND RIDE- OG KJØREKLUBB
kr. 30 000,-
VENNEFORENINGEN FOR MS BRANDBU
kr. 10 000,-
GRAN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
DELTA KAPPA GAMMA SOCIETY INTERNATIONAL NORGE AVDELING ZETA
kr. 4 000,-
GRAN HAGELAG
kr. 4 000,-
BRANDBU SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
SENIORNETT HADELAND
kr. 4 000,-
GRAN VEL
kr. 5 000,-
BIRDLIFE NORGE HADELAND LOKALLAG
kr. 4 000,-
ÅRBOK FOR HADELAND
kr. 10 000,-
GRYMYR BYGGEFELTS VELFORENING
kr. 5 000,-
MOEN 4H
kr. 10 000,-
HADELAND KIRKEAKADEMI
kr. 4 000,-
MOEN MISJONSFORENING
kr. 4 000,-
VIGGA VERS- OG VISEVENNER
kr. 8 000,-
BJONEROA SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
BJONEROA MUSIKKORPS
kr. 25 000,-
GRAN JEGER OG FISKERFORENING
kr. 10 000,-
GRAN SENIORDANS
kr. 4 000,-
MIDTRE BRANDBU UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 25 000,-
JAREN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
SANGKORET KARTESWINGEN
kr. 8 000,-
VIGGA BRASS
kr. 10 000,-
STIFTELSEN JAREN GRENDEHUS - MARIENLYST
kr. 20 000,-
OPERAFEST RØYKENVIK AS
kr. 20 000,-
GRAN KUNSTFORENING
kr. 5 000,-
HADELAND SENIORFORUM
kr. 4 000,-
FUDOSHINKAN AIKIDO HAMAR OG HADELAND
kr. 4 000,-
BRANDBU BYGDEKVINNELAG
kr. 4 000,-
STEINHUSETS VENNER
kr. 15 000,-
VESTRE GRAN BLANDEDE KOR
kr. 8 000,-
BRANDBU SKOLEKORPS
kr. 45 000,-
VESTRE GRAN KIRKEFORENING
kr. 4 000,-
GRENDEHUSET FJORDVANG SA
kr. 20 000,-
FAU BJONEROA SKOLE
kr. 4 000,-
HADELAND DIALEKT- OG MÅLLAG
kr. 8 000,-
HADELAND SPORTSSKYTTERE
kr. 10 000,-
GLASSLÅVENS VENNER
kr. 10 000,-
HADELAND FRIMERKEKLUBB
kr. 4 000,-
SORTUNGEN VELFORENING
kr. 5 000,-
SOLBAKKEN NORD VELFORENING
kr. 5 000,-
JAREN SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
PINSEMENIGHETEN SALEM JAREN
kr. 4 000,-
BRANDBU SENIORDANS
kr. 4 000,-
SPAREBANK1 GRAN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
BRANDBU IDRETSFORENING
kr. 60 000,-
HADELAND ENERGI SENIORKLUBB
kr. 4 000,-
GRAN BYGDEKVINNELAG
kr. 4 000,-
ØSTÅSEN SKILØYPER
kr. 50 000,-
GRAN BYGDEKVINNELAG
kr. 5 000,-
NASJONALFORENINGEN GRAN DEMENSFORENING
kr. 4 000,-
GRAN HISTORIELAG
kr. 4 000,-
ORGANISASJON FOR ALTERNATIV TRENING
kr. 8 000,-
NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER, AVDELING HADELAND
kr. 4 000,-
MOEN SPORTSKLUBB
kr. 40 000,-
STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL
kr. 40 000,-
BJONEROA IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
TEGNESERIEMUSEET
kr. 10 000,-
RINGSTAD VEL
kr. 5 000,-
AKTIVT REGIONSENTER AS
kr. 5 000,-
NORSK FOLKEHJELP HADELAND
kr. 10 000,-
MÆNA VEL
kr. 5 000,-
FORENINGEN NORDEN GRAN
kr. 4 000,-
NFU HADELAND LOKALLAG
kr. 5 000,-
MOEN MUSIKKFORENING
kr. 30 000,-
K(ULT)UR MOT KREFT
kr. 5 000,-
STØRENSLUNDEN PARK
kr. 5 000,-
GRANLUND VEL
kr. 5 000,-
MÆNA VEL
kr. 4 000,-
VESTRE GRAN IDRETTSLAG
kr. 40 000,-
TINGELSTADRINGEN
kr. 5 000,-
TEAM HADELAND
kr. 30 000,-
TINGELSTAD 4H
kr. 10 000,-
SOLBAKKEN NORD VELFORENING
kr. 4 000,-
SKJERVA LØYPELAG
kr. 10 000,-
STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL
kr. 3 000,-
SCHOLA SANCTI PETRI
kr. 8 000,-
SANGKORET KARTESWINGEN
kr. 8 000,-
VESTRE TINGELSTAD SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
SENIORNETT HADELAND
kr. 4 000,-
SØNDRE ÅL SPORTSKLUBB
kr. 25 000,-
STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL
kr. 40 000,-
TINGELSTADHØGDA SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
VIGGA VERS- OG VISEVENNER
kr. 8 000,-
VESTRE BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 8 000,-
VENNEFORENINGEN FOR MS BRANDBU
kr. 10 000,-
SPAREBANK1 GRAN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
VESTRE GRAN LAG AV NORGES KVINNE- OG FAMILIE FORBUND
kr. 4 000,-
VIGGA BRASS
kr. 10 000,-
STIFTELSEN JAREN GRENDEHUS - MARIENLYST
kr. 15 000,-
TINGELSTAD SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
TINGELSTAD IDRETTSFORENING
kr. 40 000,-
ÅRBOK FOR HADELAND
kr. 10 000,-
VESTRE GRAN KIRKEFORENING
kr. 3 000,-
STEINHUSETS VENNER
kr. 15 000,-
TEGNESERIEMUSEET
kr. 2 000,-
VESTRE GRAN BLANDEDE KOR
kr. 8 000,-
ØSTÅSEN SKILØYPER
kr. 50 000,-
Størenslunden Park
kr. 5 000,-
HADELAND ORIENTERINGSLAG
kr. 30 000,-
FORENINGEN NORDEN GRAN
kr. 4 000,-
FOKUS VESTRE GRAN
kr. 5 000,-
GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS
kr. 20 000,-
RØYKENVIK VEL
kr. 4 000,-
FORELDRERÅDET PÅ FREDHEIM
kr. 4 000,-
AKTIVT REGIONSENTER AS
kr. 5 000,-
LANDSBYEN BRANDBU
kr. 5 000,-
GRANE 4H
kr. 10 000,-
RINGSTAD VEL
kr. 4 000,-
LYGNA SKISENTER AS
kr. 50 000,-
GRAN BYGDEKVINNELAG
kr. 5 000,-
JAREN SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
GRAN HÅNDBALLKLUBB
kr. 40 000,-
GRAN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
GLADTREFF'N
kr. 3 000,-
HENNUNG VEL
kr. 4 000,-
GRAN SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
NOS ALTER
kr. 10 000,-
HADELAND FRIMERKEKLUBB
kr. 4 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
GRAN KOMMUNE
kr. 30 000,-
BRANDBU RØDE KORS HJELPEKORPS
kr. 20 000,-
GRAN JEGER OG FISKERFORENING
kr. 10 000,-
DAMEKORET HIKK
kr. 8 000,-
BRANDBU BRIDGEKLUBB
kr. 4 000,-
FAU BJONEROA SKOLE
kr. 4 000,-
HADELINEDANCERS
kr. 3 000,-
FELLESSTYRET FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAPS FORENINGER I GRAN
kr. 3 000,-
HADELAND MUSEUMSLAG
kr. 5 000,-
RØKKER NORGE
kr. 3 000,-
HADELAND STRYKEORKESTER
kr. 35 000,-
BRANDBU SKOLEKORPS
kr. 45 000,-
BIRDLIFE NORGE HADELAND LOKALLAG
kr. 4 000,-
NORGES DIABETESFORBUND HADELAND
kr. 3 000,-
GRANAVOLLEN VEL
kr. 4 000,-
HADELAND HUSFLIDSLAG
kr. 4 000,-
MOEN 4H
kr. 10 000,-
HADELAND LOKALLAG AV NFF
kr. 3 000,-
BRANDBU SOKN
kr. 3 000,-
HÅND I HÅND UGANDA
kr. 2 000,-
NES KIRKERING
kr. 3 000,-
BRANDBU UNGDOMSSKOLE FAU
kr. 4 000,-
GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 7 000,-
FAGERLUND TEATERLAG
kr. 10 000,-
HADELAND SPORTSSKYTTERE
kr. 10 000,-
FORUM BJONEROA
kr. 5 000,-
BJONEROA SKYTTERLAG
kr. 8 000,-
BJONEROA SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
JAREN HORNMUSIKKFORENING
kr. 35 000,-
HADELAND AMERICAN CAR CLUB
kr. 4 000,-
DELTA KAPPA GAMMA SOCIETY INTERNATIONAL NORGE AVDELING ZETA
kr. 3 000,-
DNT HADELAND
kr. 30 000,-
BRANDBU SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
BJONEROA MUSIKKORPS
kr. 25 000,-
LHL HADELAND
kr. 4 000,-
HADELAND TREKKSPILLKLUBB
kr. 10 000,-
GRAN IDRETTSLAG
kr. 60 000,-
MANNSKORET KK
kr. 10 000,-
HADELAND KIRKEAKADEMI
kr. 3 000,-
FELLESFORENINGEN FOR NMS I HADELAND OG LAND
kr. 2 000,-
FAU GRAN NATUR- OG FAMILIEBARNEHAGE
kr. 4 000,-
HADELAND RIDE- OG KJØREKLUBB
kr. 30 000,-
MOEN/ÅL SOKN
kr. 3 000,-
BRANDBU SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
BJONEROA IDRETTSLAG
kr. 30 000,-
GRAN KUNSTFORENING
kr. 5 000,-
GRAN KFUK-KFUM SPEIDERE
kr. 10 000,-
GLASSLÅVENS VENNER
kr. 10 000,-
HADELAND SENIORFORUM
kr. 4 000,-
COME ALIVE
kr. 10 000,-
K(ULT)UR MOT KREFT
kr. 4 000,-
PINSEMENIGHETEN SALEM JAREN
kr. 3 000,-
HADELAND JAZZFORUM
kr. 5 000,-
BRANDBU BYGDEKVINNELAG
kr. 4 000,-
HADELAND ROTARY KLUBB
kr. 3 000,-
HADELAND DIALEKT- OG MÅLLAG
kr. 8 000,-
GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD
kr. 4 000,-
GRAN HISTORIELAG
kr. 8 000,-
FUDOSHINKAN AIKIDO HAMAR OG HADELAND
kr. 4 000,-
BRANDBU PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
BRANDBU SENIORDANS
kr. 4 000,-
JAREN VEL
kr. 4 000,-
JAREN SANGLAG
kr. 8 000,-
HADELAND ENERGI SENIORKLUBB
kr. 4 000,-
GRAN JENTE- OG GUTTEKORPS
kr. 45 000,-
FAGERLUND UNGDOMSLAG
kr. 15 000,-
JAREN PENSJONISTFORENING
kr. 4 000,-
MOEN SPORTSKLUBB
kr. 40 000,-
NFU HADELAND LOKALLAG
kr. 5 000,-
HADELAND SPORTSFISKERE
kr. 5 000,-
GRENDEHUSET FJORDVANG SA
kr. 15 000,-
REBELS MUSIC
kr. 15 000,-
OPERAFEST RØYKENVIK AS
kr. 20 000,-
BRANDBU IDRETSFORENING
kr. 60 000,-
NORSK FOLKEHJELP HADELAND
kr. 10 000,-
HADELAND QUILTELAG
kr. 3 000,-
GRYMYR BYGGEFELTS VELFORENING
kr. 4 000,-
GRAN HAGELAG
kr. 4 000,-
MIDTRE BRANDBU UNGDOMS OG IDRETTSLAG
kr. 25 000,-
GRAN BYGDEKVINNELAG
kr. 4 000,-
RADIOMUSEET
kr. 2 000,-
PIRAYAKLUBBEN I NORGE
kr. 2 000,-
NORSK TEGNESERIEFORUM
kr. 2 000,-
MODELLJERNBANEMUSEET
kr. 2 000,-
LEKEMUSEET
kr. 2 000,-
DONALDISTENE
kr. 3 000,-
Moen Musikkforening
kr. 30 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
NVIO Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 4 000,-
Jaren Idrettslag
kr. 40 000,-
Gran seniordans
kr. 4 000,-
Organisasjon for alternativ trening
kr. 8 000,-
Hæljeswingen storband
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag
kr. 5 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag
kr. 5 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland
kr. 10 000,-
Organisasjon for alternativ trening
kr. 6 000,-
Lygna Skisenter AS
kr. 40 000,-
Hadeland Energi Seniorklubb
kr. 4 000,-
Hadeland Tredreieklubb
kr. 3 000,-
Jaren Sanglag
kr. 6 000,-
Damekoret Hikk
kr. 6 000,-
Forum Bjoneroa
kr. 4 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 15 000,-
Jaren IL Håndball
kr. 30 000,-
Jaren sanitetsforening
kr. 4 000,-
Hadeland hundeklubb
kr. 5 000,-
Grane 4H
kr. 7 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 15 000,-
Jaren Hornmusikkforening
kr. 30 000,-
Bjoneroa Skytterlag
kr. 5 000,-
Come Alive
kr. 3 000,-
Blåkorsforeningen Lysglimt
kr. 2 000,-
Skjerva løypelag
kr. 10 000,-
UngHadeland
kr. 20 000,-
BuaGran
kr. 20 000,-
Gran håndballklubb
kr. 30 000,-
Ringstad Vel
kr. 4 000,-
Moen Sportsklubb
kr. 30 000,-
Hennung Vel
kr. 4 000,-
Gran KFUK-KFUM-speidere
kr. 7 000,-
LANDSBYEN BRANDBU
kr. 5 000,-
Mannskoret KK
kr. 6 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps
kr. 15 000,-
Hadeland O-lag
kr. 25 000,-
FAU Grymyr Skole
kr. 4 000,-
FAU ved Brandbu ungdomsskole
kr. 4 000,-
Hadeland Frimerkeklubb (HFK)
kr. 2 000,-
Vestre Tingelstad Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Fudoshinkan Aikido Hamar og Hadeland
kr. 3 000,-
Hadeland Sportsskyttere
kr. 5 000,-
Gran Hagelag
kr. 3 000,-
FAU ved Bjoneroa skole
kr. 4 000,-
Hadeland Husflidslag
kr. 4 000,-
Foreningen Norden Gran/Hadeland
kr. 3 000,-
Hadeland Toraderklubb
kr. 3 000,-
Rebels Music
kr. 15 000,-
Hadeland Jazzforum
kr. 3 000,-
Operafest Røykenvik
kr. 20 000,-
Nos Alter Blandakor
kr. 6 000,-
ZETA
kr. 3 000,-
Seniornett Hadeland
kr. 4 000,-
FAU Fredheim Skole
kr. 4 000,-
Jaren pensjonistforening v. Grete Øverlier, Haugsbakken 13, 2770 Jaren
kr. 4 000,-
Bjoneroa sanitetsforening
kr. 4 000,-
Tingelstad 4H
kr. 7 000,-
Gladtreff ‘n
kr. 3 000,-
Moen 4H
kr. 7 000,-
T/B Ronds Venner
kr. 5 000,-
Årbok for Hadeland
kr. 7 000,-
Bjoneroa Idrettslag
kr. 30 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
Gran Jeger og Fiskerforening
kr. 7 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 3 000,-
Fellesstyret for Det Norske Misjonsselskaps foreninger i Gran
kr. 3 000,-
Hadeland Museumslag
kr. 5 000,-
K(ult)ur Mot Kreft
kr. 4 000,-
Røykenvik Vel
kr. 4 000,-
bronsebukkenes venner
kr. 10 000,-
DNT Hadeland
kr. 25 000,-
Stiftelsen Gran Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Gran jente- og guttekorps
kr. 40 000,-
Hadeland trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Gran idrettslag
kr. 40 000,-
Grendehuset Fjordvang SA
kr. 10 000,-
Brandbu Seniordans
kr. 3 000,-
hæljeswingen storband
kr. 10 000,-
Vestre Gran Kirkeforening
kr. 3 000,-
Linedance Kickers Hadeland
kr. 3 000,-
Øståsen Skiløyper
kr. 40 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 10 000,-
Brandbu Skytterlag
kr. 5 000,-
Hadeland American Car Club
kr. 3 000,-
Tingelstad Idrettsforening
kr. 30 000,-
Gran kunstforening
kr. 3 000,-
Venneforeningen for MS Brandbu
kr. 10 000,-
Gran Seniordans
kr. 3 000,-
Tingelstadringen
kr. 5 000,-
Formiddagstreffet i Vestre Gran
kr. 3 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Moen kirkering
kr. 3 000,-
Fagerlund ungdomslag
kr. 10 000,-
Kirkebladet for Bjoneroa , Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål
kr. 4 000,-
Hadeland strykeorkestern
kr. 30 000,-
Hadeland Sportsfiskere
kr. 5 000,-
Gran Pensjonistforening
kr. 4 000,-
BirdLife Norge Hadeland lokallag
kr. 3 000,-
Grymyr Byggefelt Velforening
kr. 4 000,-
Hånd i hånd Uganda
kr. 2 000,-
Hadeland dialekt- og mållag
kr. 3 000,-
Hadeland kvinnefotballklubb
kr. 30 000,-
JAREN VEL
kr. 4 000,-
Nina Rundhaugen
kr. 25 000,-
Vestre Gran kvinne- og familielag av Norges kvinne- og familieforbund
kr. 4 000,-
STIFTELSEN JAREN GRENDEHUS - MARIENLYST
kr. 15 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Gran Historielag v/Eva Østen
kr. 6 000,-
Fagerlund Teaterlag
kr. 10 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Steinhusets Venner
kr. 15 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 15 000,-
Ove Nordberg
kr. 40 000,-
Brandbu Pensjonistforening
kr. 4 000,-
NVIO Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 4 000,-
NORSK TEGNESERIEFORUM
kr. 2 000,-
Brandbu skolekorps
kr. 40 000,-
Bjoneroa musikkorps
kr. 25 000,-
Vigga vers- og visevenner
kr. 4 000,-
Granavollen VEL
kr. 4 000,-
LHL-Hadeland
kr. 4 000,-
Tegneseriemuseet
kr. 2 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren
kr. 3 000,-
Pirayaklubben i Norge
kr. 2 000,-
NFU Hadeland lokallag
kr. 5 000,-
Donaldistene
kr. 3 000,-
Brandbu Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Knut Viset
kr. 6 000,-
Glasslåvens venner
kr. 10 000,-
Radiomuseet
kr. 2 000,-
Lekemuseet
kr. 2 000,-
Gran Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Modelljernbanemuseet
kr. 2 000,-
Norges Diabetesforbund Hadeland
kr. 3 000,-
Sangkoret Karteswingen
kr. 6 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
Vestre Gran Idrettslag
kr. 30 000,-
Størenslunden Park
kr. 5 000,-
Hadeland Quiltelag
kr. 3 000,-
Moen Musikkforening
kr. 25 000,-
Hadeland Lokallag av Norges Fibromyalgiforbund
kr. 3 000,-
Gran Sanitetsforening v/Grethe Saug Borgedal
kr. 4 000,-
Hadeland Marsjklubb
kr. 4 000,-
Turistvertordningen på Granavollen
kr. 4 000,-
Nes kirkering
kr. 3 000,-
RiHaTo, Pilegrimsfellesskapet Ringerike, Hadeland og Toten
kr. 3 000,-
Mæna Vel
kr. 4 000,-
Hadeland Energi Seniorklubb
kr. 4 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 10 000,-
Team Lygna Skiskyting
kr. 8 000,-
Moen Sportsklubb
kr. 30 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Hadeland Tredreieklubb
kr. 3 000,-
Venneforeningen for MS Brandbu
kr. 10 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps
kr. 15 000,-
LHL-Hadeland
kr. 4 000,-
Organisasjon for alternativ trening / Hadeland Kampsportsenter
kr. 6 000,-
Moen Musikkforening
kr. 25 000,-
Jaren Sanglag
kr. 3 000,-
Lygna Skisenter
kr. 40 000,-
Årbok for Hadeland
kr. 7 000,-
Forum Bjoneroa
kr. 4 000,-
Brandbu Barne- og Ungdomskantori
kr. 3 000,-
Come Alive
kr. 3 000,-
Hadeland Hundeklubb
kr. 4 000,-
Vestre Tingelstad Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Hennung Vel
kr. 3 000,-
Vigga vers- og visevenner
kr. 4 000,-
Hadeland kirkeakademi
kr. 3 000,-
Foreldrerådet Solheim Barnehage
kr. 4 000,-
Brandbu Seniordans
kr. 3 000,-
Fagerlund ungdomslag
kr. 8 000,-
Gran Jente- og Guttekorps
kr. 40 000,-
FAU ved Brandbu Ungdomsskole
kr. 4 000,-
Brandbu skolekorps
kr. 40 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 12 000,-
Vestre Gran Kirkeforening
kr. 3 000,-
Sverre Sørum
kr. 5 000,-
Gran KFUK-KFUM-speidere
kr. 7 000,-
Hadeland FN/NATO Veteranforening
kr. 4 000,-
Damekoret Hikk
kr. 3 000,-
Brandbu Idretsforening
kr. 40 000,-
Jaren Hornmusikkforening
kr. 30 000,-
Norsk Tegneserieforum
kr. 2 000,-
Hadeland strykeorkester
kr. 25 000,-
Operafest Røykenvik
kr. 20 000,-
RADIOMUSEET
kr. 2 000,-
PIRAYAKLUBBEN I NORGE
kr. 2 000,-
DONALDISTENE
kr. 3 000,-
TEGNESERIEMUSEET (TEGNESERIEMUSEETS VENNER)
kr. 2 000,-
Vestre Gran Idrettslag
kr. 30 000,-
FAU Sanne skole
kr. 4 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 8 000,-
Moen kirkering
kr. 3 000,-
Moen 4H
kr. 7 000,-
Gran Jeger og Fiskerforening
kr. 7 000,-
Tingelstadringen
kr. 5 000,-
Seniornett Hadeland
kr. 4 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 3 000,-
DNT Hadeland
kr. 25 000,-
Øståsen Skiløyper
kr. 40 000,-
Grymyr Byggefelt Velforening
kr. 2 000,-
midtre brandbu uil
kr. 25 000,-
Fudoshinkan Aikido Hamar og Hadeland
kr. 3 000,-
Hadeland museumslag
kr. 5 000,-
Brandbu Skytterlag
kr. 5 000,-
Hadeland American Car Club
kr. 3 000,-
Brandbu Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Gran Historielag v/Eva Østen
kr. 6 000,-
Gran PensjonistforeningVi er en forening som har
kr. 4 000,-
Hadeland Jazzforum
kr. 3 000,-
Fellesstyret for Det Norske Misjonsselskaps foreninger i Gran.
kr. 3 000,-
Bjoneroa sanitetsforening
kr. 4 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag
kr. 5 000,-
Kirkebladet for Bjoneroa , Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål
kr. 4 000,-
Jaren IL Håndball
kr. 30 000,-
JAREN VEL
kr. 3 000,-
Hadeland Quiltelag
kr. 3 000,-
Fagerlund teaterlag
kr. 10 000,-
Hadeland Sportsskyttere
kr. 5 000,-
Gran Idrettslag
kr. 40 000,-
ZETA
kr. 3 000,-
Hadeland Frimerkeklubb (HFK)
kr. 2 000,-
Nfu Hadeland lokallag
kr. 5 000,-
Rebels Music
kr. 10 000,-
Gran Seniordans
kr. 3 000,-
Granavollen vel
kr. 4 000,-
Vestre Gran kvinne- og familielag av Norges kvinne-og familieforbund
kr. 4 000,-
STIFTELSEN JAREN GRENDEHUS - MARIENLYST
kr. 15 000,-
Tingelstad 4H
kr. 7 000,-
Mannskoret KK
kr. 6 000,-
bjoneroa msikkorps
kr. 40 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb
kr. 30 000,-
Steinhusets Venner
kr. 15 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Hadeland trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Røykenvik vel
kr. 2 000,-
Gran Håndballklubb
kr. 30 000,-
Brandbu Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Gran Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Tingelstad Idrettsforening
kr. 30 000,-
NOF Hadeland lokallag
kr. 3 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Gran kunstforening
kr. 3 000,-
Gran Sanitetsforening v/Grethe Saug Borgedal
kr. 4 000,-
Vestre Brandbu Skytterlag
kr. 5 000,-
Formiddagstreffet på grymyr
kr. 3 000,-
Vestre Gran Blandede Kor
kr. 4 000,-
Hadeland dialekt- og mållag
kr. 3 000,-
Glasslåvens venner
kr. 10 000,-
Turistvertordningen på Granavollen
kr. 4 000,-
Hadeland Lokallag av NFF
kr. 3 000,-
Gran frivilligsentral UNG
kr. 10 000,-
Hadeland Sportsfiskere
kr. 5 000,-
Hadeland Husflidslag
kr. 4 000,-
Bjoneroa Idrettslag
kr. 30 000,-
RiHaTo, Pilegrimsfellesskapet Ringerike, Hadeland og Toten
kr. 3 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 15 000,-
Hadeland Marsjklubb
kr. 4 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren
kr. 3 000,-
Stiftelsen Gran Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Sangkoret Karteswingen
kr. 6 000,-
Mæna Vel
kr. 2 000,-
Nes Kirkering
kr. 3 000,-
K(ult)ur Mot Kreft
kr. 4 000,-
Størenslunden Park
kr. 5 000,-
Hæljeswingen storband
kr. 10 000,-
Venneforeningen for MS Brandbu
kr. 10 000,-
LHL-Hadeland
kr. 4 000,-
Hadeland Energi Seniorklubb
kr. 4 000,-
Vestre Gran Idrettslag
kr. 20 000,-
Tingelstad Idrettsforening
kr. 20 000,-
Lygna Skisenter
kr. 30 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 6 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 10 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
Damekoret Hikk
kr. 3 000,-
FAU Jaren Skole
kr. 4 000,-
Brandbu Barne- og Ungdomskantori
kr. 3 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland
kr. 10 000,-
Jaren sanitetsforening
kr. 3 000,-
Forum Bjoneroa
kr. 4 000,-
Jaren Misjonshus
kr. 3 000,-
Søndre Ål Sportsklubb
kr. 20 000,-
Brandbu Bridgeklubb
kr. 2 000,-
FAU bjoneroa barnehage
kr. 2 000,-
Tingelstad skiskytterklubb
kr. 8 000,-
Norges Diabetesforbund Hadeland
kr. 3 000,-
FAU Moen skole
kr. 4 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Hadeland Spostsfiskere
kr. 3 000,-
FRI INNLANDET- Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold
kr. 4 000,-
Organisasjon for alternativ trening
kr. 5 000,-
Team Lygna skiskyting
kr. 5 000,-
Grymyrgjengen Kor- og Teatergruppe
kr. 6 000,-
DNT Hadeland
kr. 20 000,-
Jaren IL Håndballklubb
kr. 20 000,-
Hadeland dialekt- og mållag
kr. 3 000,-
Gran kunstforening
kr. 3 000,-
Moen 4H
kr. 6 000,-
Grane 4H
kr. 6 000,-
Vestre Tingelstad sanitetsforening
kr. 3 000,-
Bjoneroa Skytterlag
kr. 4 000,-
Moen kirkering
kr. 3 000,-
Brandbu Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Hadeland KFK
kr. 25 000,-
Hadeland Elghundklubb
kr. 3 000,-
Norges Fibromyalgi Forbund avd Hadeland
kr. 3 000,-
Landsbyen Brandbu
kr. 5 000,-
Grymyr Byggefelt Velforening
kr. 2 000,-
Bjoneroa Idrettslag
kr. 20 000,-
Jaren Hornmusikkforening
kr. 20 000,-
FAU Bjoneroa skole
kr. 4 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps
kr. 15 000,-
Norsk forbund for utviklingshemmede Hadeland
kr. 5 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
Bronsebukkenes venner
kr. 10 000,-
Hadeland hundeklubb
kr. 3 000,-
Seniornett Hadeland
kr. 4 000,-
Hadeland Harehundklubb
kr. 3 000,-
Hadeland Ungdomskor
kr. 3 000,-
Hadeland museumslag
kr. 5 000,-
Glasslåvens venner
kr. 10 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Brandbu Idretsforening
kr. 30 000,-
JAREN VEL
kr. 3 000,-
Gran Hagelag
kr. 3 000,-
Turistvertordningen på Granavollen
kr. 4 000,-
Gran frivilligsentral - Lidskjalv/Trivselshuset
kr. 10 000,-
Hennung Vel
kr. 3 000,-
Stiftelsen Gran Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Årbok for Hadeland
kr. 7 000,-
Come Alive
kr. 3 000,-
Hadeland Tredreieklubb
kr. 3 000,-
HadeLineDancers
kr. 3 000,-
Hadeland Swingklubb
kr. 3 000,-
Moen Sportsklubb
kr. 20 000,-
Trintom FAU
kr. 4 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Gran Håndballklubb
kr. 20 000,-
K(ult)ur Mot Kreft
kr. 4 000,-
Hadeland Trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Kontaktforum Jhadeland-Amerika
kr. 3 000,-
Vestre Gran Blandede Kor
kr. 4 000,-
Gran historielag
kr. 6 000,-
Kirkebladet for Bjoneroa , Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål
kr. 4 000,-
Midtre Brandbu uil
kr. 20 000,-
Vigga vers- og visevenner
kr. 4 000,-
Operafest Røykenvik
kr. 20 000,-
Steinhusets Venner
kr. 15 000,-
Rebels Music
kr. 10 000,-
Brandbu Seniordans
kr. 3 000,-
Brandbu pensjonistforening
kr. 4 000,-
Hadeland Jazzforum
kr. 3 000,-
Hadeland Toraderklubb
kr. 3 000,-
Bjoneroa Musikkorps
kr. 30 000,-
Fagerlund ungdomslag
kr. 6 000,-
Gran Pensjonistforening
kr. 4 000,-
FAU SANNE SKOLE
kr. 4 000,-
Hadeland Quiltelag
kr. 3 000,-
Gran Idrettslag
kr. 30 000,-
Gran Jente og Guttekorps
kr. 30 000,-
Brandbu Bygdekor
kr. 4 000,-
Formiddagstreffet i Vestre Gran
kr. 3 000,-
Brandbu skolekorps
kr. 30 000,-
Gran Sanitetsforening
kr. 4 000,-
Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst
kr. 15 000,-
Hadeland strykeorkester
kr. 20 000,-
Nes Kirkering
kr. 3 000,-
Bjoneroa sanitetsforening
kr. 3 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag
kr. 4 000,-
Gran Jeger og Fiskerforening
kr. 6 000,-
Hadeland American Car Club (Amcar Hadeland)
kr. 3 000,-
Brandbu Skytterlag
kr. 3 000,-
Hadeland Sportsskyttere
kr. 3 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren
kr. 4 000,-
Mannskoret KK
kr. 6 000,-
Jaren Sanglag
kr. 3 000,-
Tingelstadringen
kr. 5 000,-
Vigga Brass
kr. 5 000,-
Tingelstad 4H
kr. 6 000,-
Norsk Tegneserieforum
kr. 2 000,-
Donaldistene
kr. 2 000,-
Pirayaklubben i Norge
kr. 2 000,-
Tegneseriemuseets Venner
kr. 2 000,-
Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskeforening
kr. 5 000,-
Pilegrimsfellesskapet Ringerike - Hadeland - Toten (RiHaTo)
kr. 3 000,-
Gran KFUK-KFUM-speidere
kr. 6 000,-
Vestre Gran kvinne-og familielag av Norges kvinne-og familieforbund
kr. 3 000,-
Røykenvik vel
kr. 2 000,-
Sangkoret Karteswingen
kr. 6 000,-
NOF Hadeland lokallag
kr. 3 000,-
Granavollen vel
kr. 5 000,-
Øståsen Skiløyper
kr. 25 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 10 000,-
Delta Kappa Gamma - avd. Zeta.
kr. 3 000,-
Hadeland Marsjklubb
kr. 3 000,-
Hæljeswingen Storband
kr. 5 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
Mæna Vel
kr. 2 000,-
Lyden av Hadeland
kr. 3 000,-
Moen Musikkforening
kr. 15 000,-
Gran seniordans
kr. 3 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 10 000,-
Hadeland Janitsjar
kr. 20 000,-
Øståsen Skiløyper
kr. 25 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps
kr. 15 000,-
Hadeland Marsjklubb
kr. 3 000,-
Bjoneroa Idrettslag
kr. 20 000,-
Gran Idrettslag
kr. 30 000,-
Vestre Gran Kirkeforening
kr. 2 000,-
Moen Kirkering
kr. 3 000,-
Hadeland Sportsfiskere
kr. 3 000,-
Mæna Vel
kr. 2 000,-
Trintom FAU
kr. 4 000,-
NOF Hadeland lokallag
kr. 3 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe
kr. 6 000,-
FAU Bjoneroa Skole og Barnehage
kr. 4 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb
kr. 4 000,-
Hadeland Kampsport
kr. 5 000,-
Bjoneroa Skytterlag
kr. 5 000,-
Gran KFUK-KFUM-speidere
kr. 6 000,-
Hadeland Jazzforum
kr. 10 000,-
Søndre Ål Sportsklubb
kr. 20 000,-
Hadeland Harehundklubb
kr. 2 000,-
HADELAND DEMENSFORENING
kr. 3 000,-
Forum Bjoneroa
kr. 4 000,-
Gran Jente- og Guttekorps
kr. 30 000,-
Tingelstad skiskytterklubb
kr. 8 000,-
Norsk forb. utviklingshemmede lokallag
kr. 3 000,-
Midtre brandbu uil
kr. 20 000,-
Hadeland Ride og Kjøreklubb
kr. 5 000,-
Hadeland Hundeklubb
kr. 3 000,-
Vestre Tingelstad sanitetsforening
kr. 3 000,-
Vestre Gran IL
kr. 20 000,-
Schola sancti petri
kr. 10 000,-
Organisasjon for alternartiv trening
kr. 5 000,-
Team Lygna Skiskyting
kr. 5 000,-
Brandbu Bridgeklubb
kr. 2 000,-
Sameiet Lauvlia Huseierlag
kr. 2 000,-
Kontaktforum Hadeland-Amerika
kr. 3 000,-
Hadeland dialekt- og mållag
kr. 3 000,-
Norges Diabetesforbund Hadeland
kr. 4 000,-
Hadeland Trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Tingelstad Idrettsforening
kr. 20 000,-
Grymyr Byggefelt Velforening
kr. 2 000,-
linedans kickers hadeland
kr. 3 000,-
LHL Hadeland
kr. 3 000,-
Gran Historielag
kr. 6 000,-
Hadeland Teaterlag
kr. 8 000,-
Gran Håndballklubb
kr. 20 000,-
Hadeland Rotaryklubb
kr. 3 000,-
Sangkoret Karteswingen
kr. 6 000,-
Lygna Skisenter SA
kr. 30 000,-
Vestre Tingelstad Lyslag
kr. 5 000,-
Stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst
kr. 15 000,-
Gran kunstforening
kr. 3 000,-
Tingelstad 4H
kr. 6 000,-
Damekoret Hikk
kr. 3 000,-
Gran Hagelag
kr. 3 000,-
Områdeutvalget for Hadeland
kr. 2 000,-
Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål
kr. 4 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
kr. 2 000,-
Hadeland tredreierklubb
kr. 3 000,-
Fagerlund ungdomslag
kr. 6 000,-
Vigga Vers og Visevenner
kr. 4 000,-
Hadeland Strykeorkester
kr. 20 000,-
Landstrykerne
kr. 8 000,-
Civitan Club Hadeland
kr. 3 000,-
JAREN VEL
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Brandbu Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Venneforeningen for MS Brandbu
kr. 10 000,-
GRAN JEGER OG FISKERFORENING
kr. 6 000,-
OPERAFEST RØYKENVIK AS
kr. 20 000,-
REBELS MUSIC
kr. 10 000,-
BRONSEBUKKENES VENNER
kr. 5 000,-
DNT HADELAND
kr. 20 000,-
LESELAND
kr. 2 000,-
NORSK TEGNESERIEFORUM
kr. 2 000,-
DONALDISTENE
kr. 2 000,-
PIRAYAKLUBBEN I NORGE
kr. 2 000,-
TEGNESERIEMUSEET
kr. 2 000,-
HADELAND ENERGI SENIORKLUBB
kr. 4 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
BRANDBU IDRETSFORENING
kr. 30 000,-
TINGELSTAD SKYTTERLAG
kr. 10 000,-
VIGGA BRASS
kr. 5 000,-
MOEN SPORTSKLUBB
kr. 20 000,-
STEINHUSETS VENNER
kr. 15 000,-
HÆLJESWINGEN STORBAND
kr. 5 000,-
HADELAND SWINGKLUBB
kr. 3 000,-
JAREN SANITETSFORENING
kr. 3 000,-
HADELAND QUILTELAG
kr. 3 000,-
Vassenden Misjonsforening
kr. 2 000,-
MOEN 4H
kr. 6 000,-
GRAN BYGDEKVINNELAG
kr. 3 000,-
Brandbu Pensjonistforening
kr. 3 000,-
PILEGRIMSFELLESKAPET RINGERIKE - HADELAND - TOTEN
kr. 3 000,-
SENIORNETT HADELAND
kr. 4 000,-
GRAN SANITETSFORENING
kr. 4 000,-
Tingelstad eldre misjonsforening
kr. 2 000,-
Granlund Vel
kr. 4 000,-
test
kr. 2 000,-
FAU JAREN SKOLE
kr. 4 000,-
HADELAND KVINNEFOTBALLKLUBB
kr. 20 000,-
Vestre Gran kvinne og familielag
kr. 3 000,-
Røykenvik Vel
kr. 3 000,-
MOEN MUSIKKFORENING
kr. 15 000,-
BRANDBU SKOLEKORPS
kr. 30 000,-
GRAN SENIORDANS
kr. 3 000,-
BRANDBU BYGDEKOR
kr. 4 000,-
Søndagsskolen Salem Jaren
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Treffpunkt Salem
kr. 2 000,-
Formiddagstreffet Salem Jaren
kr. 2 000,-
NES KIRKERING
kr. 3 000,-
BJONEROA MUSIKKORPS
kr. 30 000,-
BRANDBU BYGDEKVINNELAG
kr. 3 000,-
HADELAND TORADERKLUBB
kr. 3 000,-
JAREN HORNMUSIKKFORENING
kr. 20 000,-
HADELAND LOKALLAG AV NFF
kr. 3 000,-
Norsk Tegneserieforum
kr. 2 000,-
Pirayaklubben i Norge
kr. 1 500,-
Steinhusets Venner
kr. 15 000,-
Tegneseriemuseets Venner
kr. 2 000,-
Norsk Ornitologisk Forening Hadeland
kr. 3 500,-
Tingelstadringen
kr. 3 000,-
Donaldistene
kr. 1 500,-
Hadeland Harehundklubb
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Treffpunkt
kr. 2 000,-
Vassenden Misjonsforening
kr. 1 500,-
Brandbu Bridgeklubb
kr. 1 500,-
Foreningen Norden Gran
kr. 5 000,-
Gran Hagelag
kr. 3 000,-
Gran Historielag
kr. 6 000,-
Gran Kunstforening
kr. 3 000,-
Hadeland Frimerkeklubb
kr. 2 000,-
Hadeland Husflidslag
kr. 5 000,-
Hadeland Tredreierklubb
kr. 1 500,-
Kontaktforum Hadeland Amerika
kr. 5 000,-
Områdeutvalget for Hadeland
kr. 2 000,-
Moen Kirkering
kr. 3 000,-
Kirkebladet for Hadeland
kr. 4 000,-
Grymyr kirkeforening
kr. 1 500,-
Nes Kirkering
kr. 3 000,-
Formiddagstreffet Salem Jaren
kr. 1 500,-
Brandbu og Røykenvik Formiddagstreff
kr. 1 500,-
Vestre Tingelstad Lyslag
kr. 5 000,-
Tingelstad eldre misjonsforening
kr. 1 500,-
Søndagsskolen Salem Jaren
kr. 2 000,-
Ri-Ha-To Pilgrimgsfellesskapet
kr. 3 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren
kr. 1 500,-
Forum Bjoneroa
kr. 4 000,-
Oppgardshaugen Vel
kr. 2 000,-
Jaren Grendehus "Marienlyst"
kr. 15 000,-
Grymyr byggefeltforening
kr. 2 000,-
Granlund Vel
kr. 2 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Vestre Tingelsatd sanitetsforening
kr. 3 000,-
Vestre Gran Kvinne- og familielag
kr. 3 000,-
Mæna Vel
kr. 2 000,-
Røykenvik Vel
kr. 2 000,-
Solbakken Nord Velforening
kr. 2 000,-
Skjellatun Velforening
kr. 2 000,-
Gran Røde Kors
kr. 15 000,-
LHL Hadeland
kr. 3 000,-
Brandu Røde Kors hjelpekorps
kr. 15 000,-
Civitan Club Hadeland
kr. 3 000,-
Diabetesforbundet Hadeland
kr. 4 000,-
Gran Frivilligsentral
kr. 30 000,-
Gran Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi
kr. 3 000,-
Jaren Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Norsk forbund utviklingshemmede Hadeland
kr. 3 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Verdens Gutter
kr. 5 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag
kr. 3 000,-
Brandbu Seniordans
kr. 2 000,-
Brandbu Pensjonistforening
kr. 3 000,-
Vigga Vers og Visesang
kr. 4 000,-
Schola Sancti Petri
kr. 10 000,-
Sangkoret Karteswingen
kr. 4 000,-
Rebels Music
kr. 5 000,-
Nos Alter
kr. 3 000,-
Moen Musikkforening
kr. 10 000,-
Bjoneroa Sanitetsforening
kr. 3 000,-
Hadeland Energi seniorklubb
kr. 3 000,-
Gran Pensjonistforening
kr. 4 000,-
Formiddagstreffet Grymyr
kr. 2 000,-
Hæljeswingen Storband
kr. 5 000,-
Bronsebukkene /Hadeland Teaterlag
kr. 15 000,-
Bronsebukkenes venner
kr. 3 000,-
Damekoret HIKK
kr. 3 000,-
Hadeland Toraderklubb
kr. 3 000,-
Gran Jente- og guttekorps
kr. 30 000,-
Hadeland Janitsjar
kr. 15 000,-
Hadeland Jazzforum
kr. 10 000,-
Hadeland Trekkspillklubb
kr. 10 000,-
Jaren Hornmusikkforening
kr. 15 000,-
Jaren Sanglag
kr. 5 000,-
Kormix
kr. 3 000,-
Moen 4 H
kr. 6 000,-
Bjoneroa Musikkorps
kr. 30 000,-
Hadeland Event / HadeLAN
kr. 6 000,-
Gran KFUK - KFUM speidere
kr. 6 000,-
Grane 4H
kr. 6 000,-
FAU Sanne
kr. 4 000,-
FAU Fredheim skole
kr. 4 000,-
FAU Jaren skole
kr. 4 000,-
Tingelstad 4 H
kr. 6 000,-
Kodeklubben Hadeland
kr. 15 000,-
Brandbu Barne- og ungd. kantori
kr. 4 000,-
Brandbu Skolekorps
kr. 30 000,-
Brandbu Bygdekor
kr. 3 000,-
Øståsen Skiløyper
kr. 20 000,-
Lygna Skisenter
kr. 25 000,-
Midtre Brandbu UIL
kr. 15 000,-
Søndre Ål Sportsklubb
kr. 10 000,-
Team Lygna Skiskyting
kr. 5 000,-
Tingelstad Idrettsforening
kr. 15 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb
kr. 7 000,-
Tingelstad skytterlag
kr. 10 000,-
Vestre Gran IL
kr. 15 000,-
Fagerlund Ungdomslag
kr. 6 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb
kr. 8 000,-
Jaren IL Håndball
kr. 10 000,-
Hadeland Ride- og kjøreklubb
kr. 5 000,-
Hadeland Marsjklubb
kr. 2 000,-
Hadeland Kvinnefotball
kr. 15 000,-
Gran Jeger og fiskeforening
kr. 5 000,-
Gran IL
kr. 20 000,-
Gran Håndballklubb
kr. 10 000,-
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening
kr. 5 000,-
Brandbu IF
kr. 20 000,-
DNT Hadeland
kr. 17 000,-
Leseland
kr. 1 500,-
HADELAND SPORTSSKYTTERE
kr. 3 000,-
LANDSBYEN BRANDBU
kr. 5 000,-
STIFTELSEN GRAN FRIVILLIGSENTRAL
kr. 30 000,-
MANNSKORET KK
kr. 6 000,-
BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING
kr. 5 000,-
GRANE 4H
kr. 6 000,-
Hadeland Sportsfiskere
kr. 3 000,-
Brandbu Bridgeklubb - 2017
kr. 1 500,-
Hadeland Dialekt og Mållag - 2017
kr. 2 000,-
Gran Historielag - 2017
kr. 6 000,-
Donaldistene - 2017
kr. 1 500,-
Vestre Gran Kirkeforening - 2017
kr. 1 500,-
Civitan Club Hadeland - 2017
kr. 3 000,-
Søndre Ål kirkering - 2017
kr. 1 500,-
Hadeland Frimerkeklubb - 2017
kr. 2 000,-
Søndagsskolen Salem Jaren - 2017
kr. 1 500,-
Pinsemenigheten Salem Jaren - 2017
kr. 1 500,-
Områdeutvalget for Hadeland - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland Elghundklubb - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland RC Klubb - 2017
kr. 5 000,-
Hadeland Harehundklubb - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland husflidslag - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Museumslag Venner - 2017
kr. 6 000,-
Hadeland Tredreierklubb - 2017
kr. 1 500,-
Jaren Folkedanslag - 2017
kr. 1 500,-
Kontaktforum Hadeland Amerika - 2017
kr. 5 000,-
MS Brandbus venner - 2017
kr. 4 000,-
Norsk Ornitologisk Forening Hadeland - 2017
kr. 2 000,-
Norsk Tegneserieforum - 2017
kr. 2 000,-
Pirayaklubben i Norge - 2017
kr. 1 500,-
Populærlitteraturens forening - 2017
kr. 1 500,-
Bjoneroa Skytterlag - 2017
kr. 5 000,-
Kormix - 2017
kr. 2 000,-
Fælingbygda Skytterlag - 2017
kr. 5 000,-
Nes Kirkering - 2017
kr. 2 000,-
Gran Hagelag - 2017
kr. 2 000,-
Kirkebladet for Hadeland - 2017
kr. 3 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag - 2017
kr. 2 000,-
Gran Håndballklubb - 2017
kr. 8 000,-
Tingelstadringen - 2017
kr. 2 000,-
Zeta lokalavd. av Delta Kappa Gamma - 2017
kr. 1 500,-
Diabetesforbundet Hadeland - 2017
kr. 3 000,-
Gran Frivilligsentral - 2017
kr. 20 000,-
Gran Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland MS Forening - 2017
kr. 3 000,-
HLF Hadeland - 2017
kr. 4 000,-
Jaren Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag - 2017
kr. 2 000,-
Vestre Tingelsatd Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Forum Bjoneroa - 2017
kr. 3 000,-
Kirkeringen for Søsterkirkene - 2017
kr. 4 000,-
Granlund Vel - 2017
kr. 2 000,-
Grymyr byggefelts Velforening - 2017
kr. 2 000,-
" Jaren Grendehus ""Marienlyst"" " - 2017
kr. 15 000,-
Mæna Vel - 2017
kr. 2 000,-
Oppdalhaugen Vel - 2017
kr. 2 000,-
Skjellatun Vel - 2017
kr. 2 000,-
Solbakken Nord Velforening - 2017
kr. 2 000,-
Vestre Tingelstad Lyslag - 2017
kr. 5 000,-
Barneklubben i Moen kirkestue - 2017
kr. 3 000,-
Brandbu Barnekantori - 2017
kr. 3 000,-
Formiddagstreffet Salem Jaren - 2017
kr. 1 500,-
Gran Misjonsforening - 2017
kr. 2 000,-
Gran Mannsmisjonsforening NMS - 2017
kr. 1 500,-
Gran Bokseklubb - 2017
kr. 4 000,-
Brandbu Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Gran IL Turngruppe - 2017
kr. 10 000,-
Vigga Vers og Visesang - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Janitsjar - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland Jazzforum - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland Soul Kidz - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Soul Teens - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Strykeorkester - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland Toraderklubb - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Trekkspillklubb - 2017
kr. 10 000,-
Jaren Hornmusikkforening - 2017
kr. 10 000,-
Jaren Sanglag - 2017
kr. 3 000,-
Nos Alter - 2017
kr. 3 000,-
Rebels Music - 2017
kr. 5 000,-
Sangkoret Karteswingen - 2017
kr. 3 000,-
Brandbu Pensjonistforening - 2017
kr. 3 000,-
Gran Jente- og guttekorps - 2017
kr. 30 000,-
Formiddagstreffet Vestre Gran - 2017
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening - 2017
kr. 3 000,-
Gran Seniordans - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland Energi Seniorklubb - 2017
kr. 2 000,-
Hadeland Seniorforum - 2017
kr. 4 000,-
Røykenvik eldretreff - 2017
kr. 2 000,-
Seniornett Hadeland - 2017
kr. 4 000,-
Bjoneroa Sanitetsforening - 2017
kr. 2 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag - 2017
kr. 2 000,-
Brandu Røde Kors - 2017
kr. 15 000,-
Steinhusets Venner - 2017
kr. 10 000,-
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening - 2017
kr. 4 000,-
Brandbu Idrettsforening - 2017
kr. 15 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe - 2017
kr. 5 000,-
Fagerlund Teaterlag - 2017
kr. 4 000,-
Gran Jeger og fiskeforening - 2017
kr. 5 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb - 2017
kr. 5 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland O-lag - 2017
kr. 10 000,-
Hadeland Ride- og kjøreklubb - 2017
kr. 5 000,-
Hadeland Sportsfiskere - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Sportsskyttere - 2017
kr. 3 000,-
Hadeland Turlag - 2017
kr. 10 000,-
Lygna Skisenter - 2017
kr. 25 000,-
Naturvernforbundet - 2017
kr. 5 000,-
Midtre Brandbu UIL - 2017
kr. 10 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2017
kr. 10 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2017
kr. 5 000,-
Team Lygna Skiskyting - 2017
kr. 5 000,-
Tingelstad Idrettsforening - 2017
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag - 2017
kr. 5 000,-
Damekoret HIKK - 2017
kr. 3 000,-
Vestre Gran IL - 2017
kr. 10 000,-
Øståsen Skiløyper - 2017
kr. 20 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb - 2017
kr. 6 000,-
Fagerlund Ungdomslag - 2017
kr. 4 000,-
FAU Fagerlund skole - 2017
kr. 4 000,-
FAU Moen skole - 2017
kr. 5 000,-
FAU Sanne skole - 2017
kr. 5 000,-
Grane 4H - 2017
kr. 5 000,-
Gran KFUK - KFUM speidere - 2017
kr. 5 000,-
Ungdomsklubben Lidskjalv - 2017
kr. 5 000,-
Bjoneroa Musikkorps - 2017
kr. 20 000,-
Brandbu Bygdekor - 2017
kr. 3 000,-
Brandbu Skolekorps - 2017
kr. 30 000,-
Tegneseriemuseets Venner - 2017
kr. 2 000,-
Pilgrimsfellesskapet RiHaTo - 2017
kr. 3 000,-
Civitan Club Hadeland - 2016
kr. 3 000,-
Nos Alter - 2016
kr. 3 000,-
Nes Kirkering - 2016
kr. 2 000,-
Områdeutvalget for Hadeland - 2016
kr. 2 000,-
Seniornett Hadeland - 2016
kr. 4 000,-
Røykenvik eldretreff - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland Seniorforum - 2016
kr. 4 000,-
Hadeland Energi Seniorklubb - 2016
kr. 2 000,-
Gran Seniordans - 2016
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening - 2016
kr. 3 000,-
Formiddagstreffet Vestre Gran - 2016
kr. 2 000,-
Brandbu Pensjonistforening - 2016
kr. 3 000,-
Vigga Vers og Visesang - 2016
kr. 3 000,-
Sangkoret Karteswingen - 2016
kr. 3 000,-
Rebels Music - 2016
kr. 5 000,-
Jaren Sanglag - 2016
kr. 3 000,-
Kirkeringen for Søsterkirkene - 2016
kr. 4 000,-
Jaren Hornmusikkforening - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Trekkspillklubb - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Toraderklubb - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Strykeorkester - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Soul Teens - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Soul Kidz - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Jazzforum - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Janitsjar - 2016
kr. 10 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe - 2016
kr. 5 000,-
Gran Jente- og guttekorps - 2016
kr. 30 000,-
Fagerlund Teaterlag - 2016
kr. 4 000,-
Damekoret HIKK - 2016
kr. 3 000,-
Brandbu Skolekorps - 2016
kr. 30 000,-
Kirkebladet for Hadeland - 2016
kr. 3 000,-
Gran Mannsmisjonsforening NMS - 2016
kr. 1 500,-
Bjoneroa Musikkorps - 2016
kr. 20 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag - 2016
kr. 2 000,-
Brandbu Bridgeklubb - 2016
kr. 1 500,-
Bjoneroa Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag - 2016
kr. 2 000,-
Brandu Røde Kors - 2016
kr. 15 000,-
Brandbu Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Diabetesforbundet Hadeland - 2016
kr. 3 000,-
Gran Frivilligsentral - 2016
kr. 20 000,-
Gran Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland MS Forening - 2016
kr. 3 000,-
HLF Hadeland - 2016
kr. 4 000,-
Jaren Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Vestre Tingelsatd Sanitetsforening - 2016
kr. 2 000,-
Gran Misjonsforening - 2016
kr. 2 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag - 2016
kr. 2 000,-
Forum Bjoneroa - 2016
kr. 3 000,-
Granlund Vel - 2016
kr. 2 000,-
Grymyr byggefelts Velforening - 2016
kr. 2 000,-
" Jaren Grendehus ""Marienlyst"" " - 2016
kr. 15 000,-
Mæna Vel - 2016
kr. 2 000,-
Oppdalhaugen Vel - 2016
kr. 2 000,-
Skjellatun Vel - 2016
kr. 2 000,-
Solbakken Nord Velforening - 2016
kr. 2 000,-
Vestre Tingelstad Lyslag - 2016
kr. 5 000,-
Barneklubben i Moen kirkestue - 2016
kr. 3 000,-
Brandbu Barnekantori - 2016
kr. 3 000,-
Formiddagstreffet Salem Jaren - 2016
kr. 1 500,-
Brandbu Bygdekor - 2016
kr. 3 000,-
Kormix - 2016
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Lidskjalv - 2016
kr. 5 000,-
MS Brandbus venner - 2016
kr. 4 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren - 2016
kr. 1 500,-
Søndagsskolen Salem Jaren - 2016
kr. 1 500,-
Vestre Gran Kirkeforening - 2016
kr. 1 500,-
Søndre Ål kirkering - 2016
kr. 1 500,-
Zeta lokalavd. av Delta Kappa Gamma - 2016
kr. 1 500,-
Tingelstadringen - 2016
kr. 2 000,-
Tegneseriemuseets Venner - 2016
kr. 2 000,-
Steinhusets Venner - 2016
kr. 10 000,-
Populærlitteraturens forening - 2016
kr. 1 500,-
Pilgrimsfellesskapet RiHaTo - 2016
kr. 3 000,-
Norsk Tegneserieforum - 2016
kr. 2 000,-
Norsk Ornitologisk Forening Hadeland - 2016
kr. 2 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika - 2016
kr. 5 000,-
Brandbu Idrettsforening - 2016
kr. 15 000,-
Jaren Folkedanslag - 2016
kr. 1 500,-
Hadeland Tredreierklubb - 2016
kr. 1 500,-
Hadeland RC Klubb - 2016
kr. 5 000,-
Hadeland Museumslag Venner - 2016
kr. 6 000,-
Hadeland husflidslag - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Harehundklubb - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland Frimerkeklubb - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland Elghundklubb - 2016
kr. 2 000,-
Hadeland Dialekt og Mållag - 2016
kr. 2 000,-
Gran Historielag - 2016
kr. 6 000,-
Gran Hagelag - 2016
kr. 2 000,-
Gran KFUK - KFUM speidere - 2016
kr. 5 000,-
Donaldistene - 2016
kr. 1 500,-
Bjoneroa Skytterlag - 2016
kr. 5 000,-
Pirayaklubben i Norge - 2016
kr. 1 500,-
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening - 2016
kr. 4 000,-
Naturvernforbundet - 2016
kr. 5 000,-
Grane 4H - 2016
kr. 5 000,-
FAU Sanne skole - 2016
kr. 5 000,-
FAU Moen skole - 2016
kr. 5 000,-
Fagerlund Ungdomslag - 2016
kr. 4 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb - 2016
kr. 6 000,-
Øståsen Skiløyper - 2016
kr. 20 000,-
Vestre Gran IL - 2016
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag - 2016
kr. 5 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb - 2016
kr. 5 000,-
Tingelstad Idrettsforening - 2016
kr. 10 000,-
Team Lygna Skiskyting - 2016
kr. 5 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2016
kr. 5 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2016
kr. 10 000,-
Midtre Brandbu UIL - 2016
kr. 10 000,-
FAU Fagerlund skole - 2016
kr. 4 000,-
Lygna Skisenter - 2016
kr. 25 000,-
Hadeland Sportsskyttere - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Sportsfiskere - 2016
kr. 3 000,-
Hadeland Ride- og kjøreklubb - 2016
kr. 5 000,-
Hadeland O-lag - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb - 2016
kr. 10 000,-
Hadeland Turlag - 2016
kr. 10 000,-
Gran Jeger og fiskeforening - 2016
kr. 5 000,-
Gran IL Turngruppe - 2016
kr. 10 000,-
Gran Håndballklubb - 2016
kr. 8 000,-
Gran Bokseklubb - 2016
kr. 4 000,-
Fælingbygda Skytterlag - 2016
kr. 5 000,-
Pinsemenigheten Salem Jaren - 2015
kr. 1 500,-
Tingelstad Eldre Misjonsforening - 2015
kr. 1 500,-
Vestre Gran Kirkeforening - 2015
kr. 1 500,-
Søndagsskolen Salem Jaren - 2015
kr. 1 500,-
Moen Misjonsforening - 2015
kr. 1 500,-
Pilgrimsfellesskapet RiHaTo - 2015
kr. 3 000,-
Nes Kirkering - 2015
kr. 3 000,-
Moen Kirkering - 2015
kr. 3 000,-
Forum Bjoneroa - 2015
kr. 4 000,-
Kirkestua i Moen - 2015
kr. 5 000,-
Kirkeringen for Søsterkirkene - 2015
kr. 4 000,-
Gran Mannsmisjonsforening NMS - 2015
kr. 1 500,-
Civitan Club Hadeland - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Frimerkeklubb - 2015
kr. 2 000,-
Gran Frivilligsentral - 2015
kr. 15 000,-
Gran Hagelag - 2015
kr. 3 000,-
Gran Historielag - 2015
kr. 6 000,-
Gran Kunstforening - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Dialekt og Mållag - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Fugleforening - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Harehundklubb - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Museumslag Venner - 2015
kr. 6 000,-
Hadeland RC Klubb - 2015
kr. 5 000,-
Hadeland Tredreierklubb - 2015
kr. 1 500,-
Hadeland Turlag - 2015
kr. 15 000,-
Landsbyen Brandbu - 2015
kr. 5 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika - 2015
kr. 5 000,-
Jaren Folkedanslag - 2015
kr. 1 500,-
Formiddagstreffet Salem Jaren - 2015
kr. 1 500,-
Gran Familie Misjonsforening - 2015
kr. 1 500,-
Brandbu Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Det Norske Misjonsselskap for Gran - 2015
kr. 1 500,-
Vestre Gran kvinne- og familielag - 2015
kr. 2 000,-
Steinhusets Venner - 2015
kr. 6 000,-
Bjoneroa Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Seniornett Hadeland - 2015
kr. 4 000,-
Brandu Røde Kors - 2015
kr. 15 000,-
Brandbu Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Diabetesforbundet Hadeland - 2015
kr. 3 000,-
Gran Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland lok.lag av Fibromyalgi - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland MS Forening - 2015
kr. 3 000,-
HLF Hadeland - 2015
kr. 4 000,-
Jaren Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Vestre Tingelsatd Sanitetsforening - 2015
kr. 2 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag - 2015
kr. 2 000,-
Brandbu Misjonsforening - 2015
kr. 1 500,-
Folkvangs Venner - 2015
kr. 15 000,-
Granlund Vel - 2015
kr. 1 500,-
Grymyr byggefelts Velforening - 2015
kr. 1 500,-
" Jaren Grendehus ""Marienlyst"" " - 2015
kr. 15 000,-
Jarenvatnet Grunneierlag - 2015
kr. 3 000,-
Markafeltet Vel - 2015
kr. 1 500,-
Midtre Brandbu Vel - 2015
kr. 1 500,-
Mæna Vel - 2015
kr. 1 500,-
Ringstad Vel - 2015
kr. 1 500,-
Skjellatun Vel - 2015
kr. 1 500,-
Solbakken Nord Velforening - 2015
kr. 1 500,-
Barneklubben i Moen kirkestue - 2015
kr. 3 000,-
Brandbu Barnekantori - 2015
kr. 3 000,-
Brandbu Menighetsråd - 2015
kr. 1 500,-
Oikos Hadeland - 2015
kr. 2 000,-
Ting og Tøy Jaren - 2015
kr. 2 000,-
Tegneseriemuseets Venner - 2015
kr. 2 000,-
Brandbu Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Strykeorkester - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Trekkspillklubb - 2015
kr. 10 000,-
Jaren Hornmusikkforening - 2015
kr. 10 000,-
Jaren Sanglag - 2015
kr. 3 000,-
Mannskoret KK - 2015
kr. 5 000,-
Rebels Music - 2015
kr. 5 000,-
Sangkoret Kartesvingen - 2015
kr. 3 000,-
Vigga Vers og Visesang - 2015
kr. 3 000,-
Brandbu Seniordans - 2015
kr. 2 000,-
Hadeland Janitsjar - 2015
kr. 10 000,-
Formiddagstreffet Vestre Gran - 2015
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening - 2015
kr. 3 000,-
Gran Seniordans - 2015
kr. 2 000,-
Onsdagstreffen Bjoneroa Eldresenter - 2015
kr. 2 000,-
Røykenvik eldretreff - 2015
kr. 2 000,-
Seniorklubben Hadeland Energi - 2015
kr. 2 000,-
Brandbu Idrettsforening - 2015
kr. 15 000,-
Bjoneroa Idrettslag - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Jazzforum - 2015
kr. 10 000,-
Zeta lokalavd. av Delta Kappa Gamma - 2015
kr. 1 500,-
Tingelstadringen - 2015
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Lidskjalv - 2015
kr. 15 000,-
Fagerlund Ungdomslag - 2015
kr. 3 000,-
FAU Fagerlund skole - 2015
kr. 4 000,-
FAU Grymyr skole - 2015
kr. 4 000,-
FAU Moen skole - 2015
kr. 4 000,-
FAU Sanne skole - 2015
kr. 4 000,-
Grane 4H - 2015
kr. 5 000,-
KRIK Hadeland - 2015
kr. 3 000,-
Tingelstad 4H - 2015
kr. 8 000,-
Vestre Tingelstad Lyslag - 2015
kr. 5 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe - 2015
kr. 5 000,-
Bjoneroa Musikkorps - 2015
kr. 10 000,-
Brandbu Bygdekor - 2015
kr. 3 000,-
Brandbu Skolekorps - 2015
kr. 30 000,-
Damekoret HIKK - 2015
kr. 3 000,-
Electric -feet Kompaniet - 2015
kr. 8 000,-
Fagerlund Teaterlag - 2015
kr. 3 000,-
GLUT Gran og Lunner Ungdomsteater - 2015
kr. 4 000,-
Gran Jente- og guttekorps - 2015
kr. 30 000,-
Gran Soul Teens - 2015
kr. 4 000,-
Øståsen Skiløyper - 2015
kr. 20 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb - 2015
kr. 5 000,-
Moen Sportsklubb - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Sportsfiskere - 2015
kr. 3 000,-
Vestre Gran IL - 2015
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag - 2015
kr. 5 000,-
Tingelstad Idrettsforening - 2015
kr. 10 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb - 2015
kr. 5 000,-
Team Lygna Skiskyting - 2015
kr. 5 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2015
kr. 10 000,-
Midtre Brandbu UIL - 2015
kr. 10 000,-
Jaren IL - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Sportsskyttere - 2015
kr. 3 000,-
Hadeland Ride- og kjøreklubb - 2015
kr. 4 000,-
Hadeland O-lag - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb - 2015
kr. 10 000,-
Hadeland Kampsportklubb - 2015
kr. 4 000,-
Gran Jeger og fiskeforening - 2015
kr. 5 000,-
Gran IL Turngruppe - 2015
kr. 10 000,-
Gran Håndballklubb - 2015
kr. 10 000,-
Fælingbygda Skytterlag - 2015
kr. 5 000,-
Branbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening - 2015
kr. 4 000,-
Brandbu IF Helsesportsgruppe - 2015
kr. 4 000,-
Gran Jeger og Fiskeforening - 2012
kr. 2 000,-
Lygna Lysløype IS - 2012
kr. 5 000,-
Team Lygna Skiskyting - 2012
kr. 3 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb - 2012
kr. 3 000,-
Fælingbygda Skytterlag - 2012
kr. 3 000,-
Fagerlund Ungdomslag - 2012
kr. 3 000,-
Hadeland ride- og kjøreklubb - 2012
kr. 3 000,-
Brandbu og Tingelstad-Jeger og Fiskefor. - 2012
kr. 2 000,-
Brandbu Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb - 2012
kr. 5 000,-
Gran Hånballklubb - 2012
kr. 5 000,-
Øståsen Skiløyper - 2012
kr. 10 000,-
Tingelstad Skytterlag - 2012
kr. 5 000,-
Hadeland O-lag - 2012
kr. 5 000,-
Bjoneroa Idrettslag - 2012
kr. 5 000,-
Moen Sportsklubb - 2012
kr. 5 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2012
kr. 5 000,-
Midtre Brandbu U&IL - 2012
kr. 5 000,-
Tingelstad Idrettsforening - 2012
kr. 6 000,-
Jaren IL - 2012
kr. 6 000,-
Brandbu I.F - 2012
kr. 6 000,-
Vestre Gran IL - 2012
kr. 6 000,-
Gran Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Jaren Sanitetsforening - 2012
kr. 2 000,-
Bjoneroa Sanietsforening - 2012
kr. 2 000,-
Gran KFUK KFUM Speidere - 2012
kr. 4 000,-
FAU Grymyr skole - 2012
kr. 4 000,-
Kartesvingen - 2012
kr. 2 000,-
Mannskoret KK - 2012
kr. 3 000,-
Hadeland Trekkspillklubb - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Stykeorkester - 2012
kr. 3 000,-
Hadeland Jazzforum - 2012
kr. 3 000,-
Moen Musikkforening - 2012
kr. 3 000,-
Jaren Hornmusikkforening - 2012
kr. 3 000,-
Gran Jente- og Guttekorps - 2012
kr. 15 000,-
Brandbu Skolekorps - 2012
kr. 15 000,-
FAU Sanne skole - 2012
kr. 4 000,-
Gran Seniordans - 2012
kr. 2 000,-
FAU Trintom skole - 2012
kr. 4 000,-
Tingelstad 4H - 2012
kr. 4 000,-
KRIK Hadeland - 2012
kr. 2 000,-
Solheim Barnehage foreldrelag - 2012
kr. 3 000,-
Gran Bygdeungdomslag - 2012
kr. 4 000,-
Russerevyen Hadeland vgs - 2012
kr. 5 000,-
Gran og Lunner Ungdomsteater - 2012
kr. 5 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe - 2012
kr. 5 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb - 2012
kr. 5 000,-
Jaren Sanglag - 2012
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Lidskjalv - 2012
kr. 5 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Onsdagstreffet Bjoneroa Eldresenter - 2012
kr. 2 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Husflidslag - 2012
kr. 2 000,-
Gran Røde Kors Omsorg - 2012
kr. 3 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps - 2012
kr. 15 000,-
Gammeldansen i Moen - 2012
kr. 1 500,-
Tingelstadringen - 2012
kr. 1 500,-
Gran Seniordans - 2012
kr. 1 500,-
Brandbu seniordans - 2012
kr. 1 500,-
Røykenvik Eldretreff - 2012
kr. 2 000,-
Brandbu Bygdekor - 2012
kr. 2 000,-
Seniorklubben ved Hadeland Eneregi - 2012
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening - 2012
kr. 2 000,-
Brandbu Pensjonistforening - 2012
kr. 2 000,-
Jaren Pensjonistforening - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Friidrettsklubb - 2012
kr. 2 000,-
Sancta Schola Petri - 2012
kr. 2 000,-
Vigga Vers- og Visevenner - 2012
kr. 2 000,-
Nos Alter - 2012
kr. 2 000,-
Damekoret Hikk - 2012
kr. 2 000,-
Vestre Gran blandede kor - 2012
kr. 2 000,-
Ting og Tøy Jaren - 2012
kr. 2 000,-
Hadeland Turlag - 2012
kr. 5 000,-
Årbok for Hadeland - 2012
kr. 4 000,-
Gran Familiemisjonsforening - 2012
kr. 1 500,-
Grans Mannsmisjonsforening - 2012
kr. 1 500,-
Søndagsskolen Salem - 2012
kr. 1 500,-
Pinsemenigheten Salem Jaren - 2012
kr. 1 500,-
Formiddagstreffet Salem - 2012
kr. 1 500,-
Formiddagstreff Jaren Misjonshus - 2012
kr. 1 000,-
Kirkering for Søsterkirkene - 2012
kr. 1 500,-
Brandbu Misjonsforening - 2012
kr. 1 500,-
Søndre Ål Kirkering - 2012
kr. 1 500,-
Nes Kirkering - 2012
kr. 1 500,-
Tingelstad Eldre Misjonsforening - 2012
kr. 1 500,-
Gran Frivilligsentral - 2012
kr. 5 000,-
Nattevandrerne i Gran - 2012
kr. 5 000,-
Gran Historielag - 2012
kr. 3 000,-
Gran Misjonsforening - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland Museumslag - 2012
kr. 3 000,-
Steinhusets Venner - 2012
kr. 2 000,-
Civitan Club Hadeland - 2012
kr. 2 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland Mållag - 2012
kr. 1 500,-
Naturvernforbundet i Gran og Lunner - 2012
kr. 1 500,-
Jaren Folkedanselag - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland Frimerkeklubb - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland Tredreiklubb - 2012
kr. 1 500,-
Brandbu Bridgeklubb - 2012
kr. 1 500,-
Zeta nettverk kvinnelige pedagoger - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland american car club - 2012
kr. 1 500,-
Hadeland Elghundklubb - 2012
kr. 1 500,-
Gran Normisjon - 2012
kr. 1 500,-
Jaren Misjonslag - 2012
kr. 1 500,-
Formiddagstreff Vestre Gran - 2012
kr. 1 500,-
Hennung Vel - 2012
kr. 1 500,-
Vestre Gran Kvinne- og familielag - 2012
kr. 1 500,-
Oppland Kvinne og familieforbund - 2012
kr. 2 000,-
HFL Hadeland - 2012
kr. 4 000,-
LHL Hadeland - 2012
kr. 4 000,-
Hadeland MS-forening - 2012
kr. 2 000,-
Norges Diabetesforening avd. Hadeland - 2012
kr. 4 000,-
Hadeland lok.lag av Fribromyalgi - 2012
kr. 2 000,-
Blåkorsforeningen Lysglimt - 2012
kr. 2 000,-
Vestre Gran Kirkeforening - 2012
kr. 1 500,-
Aktivitetshuset Lidskjalv - 2012
kr. 3 000,-
Ungdomshuset Folkvangs venner - 2012
kr. 3 000,-
Fjordvang - 2012
kr. 3 000,-
Mæna Vel - 2012
kr. 1 500,-
Grymyr Byggefelts Velforening - 2012
kr. 1 500,-
Jaren Grendehus - Marienlyst - 2012
kr. 3 000,-
Kirkestua i Moen - 2012
kr. 1 500,-
Vestre Tingelstad Lyslag - 2012
kr. 1 500,-
Granlund Vel - 2012
kr. 1 500,-
Moen Kirkering - 2012
kr. 1 500,-
Moen Bedehus Formiddagstreff - 2012
kr. 1 500,-
Moen bedehus - 2012
kr. 1 500,-
Nattkaféen - 2012
kr. 5 000,-
Frelsesarmeen Brandbu - 2012
kr. 10 000,-
Markafeltet Vel - 2012
kr. 1 500,-
Skjellatun Vel - 2012
kr. 1 500,-
Skjervum Vel - 2012
kr. 1 500,-
Fem Kroken Vel - 2012
kr. 1 500,-
Trulserud Vel - 2012
kr. 1 500,-
Moen Vel - 2012
kr. 1 500,-
Veståsen Jeger og Fiskeforening - 2011
kr. 2 000,-
Gran KFUK KFUM Speidere - 2011
kr. 4 000,-
Gran Jeger og Fiskeforening - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland ride- og kjøreklubb - 2011
kr. 3 000,-
Hadeland Travselskap - 2011
kr. 2 000,-
Ungdomsklubben Lidskjalv - 2011
kr. 5 000,-
Fagerlund Ungdomslag - 2011
kr. 2 000,-
KRIK Hadeland - 2011
kr. 2 000,-
Bjoneroa Ungdomsklubb - 2011
kr. 5 000,-
Grymyrgjengen Kor og Teatergruppe - 2011
kr. 5 000,-
Gran og Lunner Ungdomsteater - 2011
kr. 5 000,-
Grane 4 H - 2011
kr. 4 000,-
Apotektet Fritidsklubb - 2011
kr. 4 000,-
Gran Bygdeungdomslag - 2011
kr. 4 000,-
Solheim Barnehage foreldrelag - 2011
kr. 3 000,-
NMK Hadeland - 2011
kr. 2 000,-
Gran Hånballklubb - 2011
kr. 5 000,-
Brandbu Bygdekor - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Kvinnefotballklubb - 2011
kr. 5 000,-
Tingelstad Skiskytterklubb - 2011
kr. 3 000,-
Brandbu Skolekorps - 2011
kr. 15 000,-
Lygna Lysløype IS - 2011
kr. 5 000,-
Lygna skisenter - 2011
kr. 5 000,-
Hadeland Western Riders - 2011
kr. 3 000,-
Midtre Brandbu U&IL - 2011
kr. 5 000,-
Søndre Ål Sportsklubb - 2011
kr. 5 000,-
Fælingbygda Skytterlag - 2011
kr. 3 000,-
Øståsen Skiløyper - 2011
kr. 10 000,-
Bjoneroa Idrettslag - 2011
kr. 5 000,-
Hadeland O-lag - 2011
kr. 5 000,-
Tingelstad Skytterlag - 2011
kr. 5 000,-
Vestre Gran IL - 2011
kr. 6 000,-
Brandbu I.F - 2011
kr. 6 000,-
Jaren IL - 2011
kr. 6 000,-
Tingelstad Idrettsforening - 2011
kr. 6 000,-
Foreldreutvalget Grymyr skole - 2011
kr. 2 000,-
Gran Jente- og Guttekorps - 2011
kr. 15 000,-
Jaren Pensjonistforening - 2011
kr. 2 000,-
Moen Vel - 2011
kr. 1 500,-
Blåkorsforeningen Lysglimt - 2011
kr. 2 000,-
Helsesportsgruppa BIF - 2011
kr. 2 000,-
Vestre Gran blandede kor - 2011
kr. 2 000,-
Mæna Vel - 2011
kr. 1 500,-
Vestre Gran Vel - 2011
kr. 1 500,-
Grymyr Byggefelts Velforening - 2011
kr. 1 500,-
Hennung Vel - 2011
kr. 1 500,-
Nordberg Vel - 2011
kr. 1 500,-
Granlund Vel - 2011
kr. 1 500,-
Trulserud Vel - 2011
kr. 1 500,-
Norges Diabetesforening avd. Hadeland - 2011
kr. 2 000,-
Gransbråten Velforening - 2011
kr. 1 500,-
Fem Kroken Vel - 2011
kr. 1 500,-
Solbakken Nord Vel - 2011
kr. 1 500,-
Fjellheim Vel - 2011
kr. 1 500,-
Røykenveik Vel - 2011
kr. 1 500,-
Jaren Grendehus - Marienlyst - 2011
kr. 1 500,-
Fjordvang - 2011
kr. 1 500,-
Folkvangs venner - 2011
kr. 1 500,-
Vestre Tingelstad Lyslag - 2011
kr. 1 500,-
Aktivitetshuset Lidskjalv - 2011
kr. 1 500,-
Hadeland lokallag av Norges Fibromyalgiforbund - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland MS-forening - 2011
kr. 2 000,-
Nattkaféen - 2011
kr. 5 000,-
Hadeland Husflidslag - 2011
kr. 2 000,-
Brandbu Pensjonistforening - 2011
kr. 2 000,-
Gran Pensjonistforening - 2011
kr. 2 000,-
Røykenvik Eldretreff - 2011
kr. 2 000,-
Onsdagstreffet Bjoneroa Eldresenter - 2011
kr. 2 000,-
Brandbu seniordans - 2011
kr. 1 000,-
Seniorklubben ved Hadeland Eneregi - 2011
kr. 2 000,-
Brandbu Røde Kors Hjelpekorps - 2011
kr. 10 000,-
Norsk Folkehjelp Hadeland - 2011
kr. 2 000,-
Røde Kors Omsorg - 2011
kr. 2 000,-
Brandbu Bygdekvinnelag - 2011
kr. 2 000,-
LHL Hadeland - 2011
kr. 2 000,-
Vestre Gran Bygdekvinnelag - 2011
kr. 2 000,-
Østre Gran Bygdekvinnelag - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Hørselforening - 2011
kr. 2 000,-
Bjoneroa Sanietsforening - 2011
kr. 2 000,-
Gran Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Jaren Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Tingelstadhøgda Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Brandbu Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Vestre Tingelstad Sanitetsforening - 2011
kr. 2 000,-
Vestre Gran Kvinne- og familielag - 2011
kr. 1 500,-
Frelsesarmeen Brandbu - 2011
kr. 5 000,-
Moen bedehus - 2011
kr. 1 500,-
Jaren Hornmusikkforening - 2011
kr. 3 000,-
Gran Seniordans - 2011
kr. 2 000,-
Tegneseriemuseet/ -forum / Donaldistene - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Tredreiklubb - 2011
kr. 1 500,-
Brandbu Bridgeklubb - 2011
kr. 1 500,-
Zeta nettverk kvinnelige pedagoger - 2011
kr. 1 500,-
Hadeland american car club - 2011
kr. 1 500,-
Hadeland Elghundklubb - 2011
kr. 1 500,-
Jaren Folkedanselag - 2011
kr. 2 000,-
Gammeldansen i Moen - 2011
kr. 2 000,-
Tingelstadringen - 2011
kr. 2 000,-
Vigga Vers og Visevenner - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Frimerkeklubb - 2011
kr. 1 500,-
Randsfjord Blues-Club - 2011
kr. 2 000,-
Joy Ungdomskor - 2011
kr. 3 000,-
Jaren Sanglag - 2011
kr. 2 000,-
Mannskoret KK - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Trekkspillklubb - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Stykeorkester - 2011
kr. 3 000,-
Hadeland Toraderklubb - 2011
kr. 2 000,-
Streng og Belg - 2011
kr. 2 000,-
Hadeland Jazzforum - 2011
kr. 2 000,-
Moen Musikkforening - 2011
kr. 3 000,-
Hadeland Innerwheel klubb - 2011
kr. 1 500,-
Naturvernforbundet i Gran og Lunner - 2011
kr. 1 500,-
Moen Bedehus Formiddagstreff - 2011
kr. 1 500,-
Pinsemenigheten Salem Jaren - 2011
kr. 1 500,-
Moen Kirkering - 2011
kr. 1 500,-
Kirkestua i Moen - 2011
kr. 1 500,-
Tingelstad Kirkering - 2011
kr. 1 500,-
Vestre Gran Kirkeforening - 2011
kr. 1 500,-
Formiddagstreff Vestre Gran - 2011
kr. 1 500,-
Gran Misjonsforening - 2011
kr. 1 500,-
Gran Normisjon - 2011
kr. 1 500,-
Trintom Søndagsskole - 2011
kr. 1 500,-
Søndagsskolen Salem - 2011
kr. 1 500,-
Formiddagstreffet Salem - 2011
kr. 1 500,-
Hadeland Mållag - 2011
kr. 1 500,-
Jaren Misjonslag - 2011
kr. 1 500,-
Formiddagstreff Jaren Misjonshus - 2011
kr. 1 500,-
Kirkering for Søsterkirkene - 2011
kr. 1 500,-
Grans Mannsmisjonsforening - 2011
kr. 1 500,-
Gran Frivilligsentral div. aktivitet - 2011
kr. 5 000,-
Nattevandrerne i Gran - 2011
kr. 4 000,-
Årbok for Hadeland - 2011
kr. 4 000,-
Gran Historielag - 2011
kr. 3 000,-
Steinhusets Venner - 2011
kr. 2 000,-
Kontaktforum Hadeland Amerika - 2011
kr. 1 500,-
Gran Vel - 2011
kr. 1 500,-