10 feb
Søknadsfristen for gaver til drift i 2024 er nå over, men prosjektgaver kan du søke hele året.

Spørsmål

Kan jeg søke om midler hele året?

Søknader om prosjektgaver blir behandlet fortløpende på styremøtert. Skal du søke om breddegaver må du forholde deg til søknadsfristen som er spesifisert i toppen av denne siden.

Er SpareBank 1-stiftelsen en del av SpareBank1 Ringerike Hadeland?

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til samfunnsnyttige formål. Sparebankstiftelsen er eier i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Du finner mer informasjon om eierskapet under Om oss i menyen.

Hva skal til for at et prosjekt får støtte?

Prosjektet må være av ideell karakter, altså ikke kommersielt.

Kan man søke Stiftelsen om midler flere ganger?

Ja, man kan søke om både breddegaver og prosjektgaver flere ganger. Det forutsettes at søkeren selv prioriterer mellom ulike prosjekter. Det kan ikke påregnes å får støtte til flere prosjekter samtidig eller innenfor et kalenderår.

Skal jeg bruke et søknadsskjema?

Ja, vårt elektroniske søknadsskjema må benyttes. Dette finner du under Søk støtte.

Hva gjør jeg hvis jeg har fler vedlegg enn de søknadsskjemaet tillater?

Vi tar kontakt med gavesøker dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er sendt, med hele søknadsteksten. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Da bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel pr. e-post. Du finner kontaktopplysninger under Kontakt oss i menyen.

Når får jeg svar på søknaden?

Vi har et ønske å besvare alle søknader innen en periode på to måneder. Vi ber imidlertid om forståelse for at det noen ganger tar lenger tid.

Gir dere støtte til prosjekter i utlandet?

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og primært i lokalmiljøet.